Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті./Files/photogallery/732/images.png

НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Новий Стандарт початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть за іншими підходами, тому МОН спільно з громадською спілкою “Освіторія”, міжнародним фондом “Відродження” та студією онлайн-освіти EdEra вже розпочало навчання вчителів, які вчитимуть перші класи наступного року. Зараз триває підготовка тренерів з усіх областей України, які навчатимуть учителів, а також створюється онлайн-курс для підсилення очного навчання.

Основні засади реформи шкільної освіти викладено в Концепції Нової української школи. Там ви знайдете інформацію про цінності реформи (як-от орієнтація на учня, педагогіка партнерства, справедливе фінансування тощо), основні компетенції та візію, яким має бути випускник НУШ. Коротко про це також можна прочитати нижче.

Також для інформування про перебіг реформи та її ключові позиції було створено сайт «Нова українська школа» у партнерстві з громадською організацією «Смарт освіта».

ЩО ЗМІНЮЄТЬСЯ ДЛЯ УЧНІВ?/Files/photogallery/732/foto-iz-otkrytyh-istochnikov_rect_4fe39df9e549dfd63a19e31c7e02f8a7.jpg

Ключова зміна для учнів стосується підходів до навчання та змісту освіти. І ми, у Міністерстві освіти і науки, переконані, що це – головне. Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.

Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.

Список компетентностей, яких набуватимуть учні, уже закріплено законом «Про освіту». Він складався з урахуванням «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (від 18.12.2006 р.):

 • вільне володіння державною мовою;

 • здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

 • математична компетентність;

 • компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

 • інноваційність;

 • екологічна компетентність;

 • інформаційно-комунікаційна компетентність;

 • навчання впродовж життя;

 • громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;

 • культурна компетентність;

 • підприємливість та фінансова грамотність.

Також Державні стандарти можуть розширювати цей список.

Спільними для всіх компетентностей є так звані наскрізні вміння: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним підходом – тобто частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і слухаючи вчителя. Також Концепція НУШ пропонує впроваджувати інтегроване та проектне навчання. Такий спосіб сприяє тому, що учні отримують цілісне уявлення про світ – адже вивчають явища з точки зору різних наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних дисциплін.

А ще реформа – це про освітнє середовище. І це, насамперед, не техніка чи меблі. Хоча завдяки децентралізації фінансування шкіл збільшилося, і в багатьох навчальних закладах поступово оновлюється матеріально-технічна база.

Зміна освітнього середовища – це зміна ставлення до дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний спосіб для її ефективного навчання. Саме такою буде Нова українська школа.

Заходи НУШ (Нової української школи)

2018-02-09

План заходів,

розроблених на виконання Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа»

на 2017-2024 роки у Боярській ЗОШ І-ІІІст.№2

з/п

Завдання, зміст роботи

Строки виконання

Відповідальні

Примітка

Формування сучасної мережі закладів освіти

1.

Аналіз перспективної мережі зак учнівського контингенту на 2018/2019 навчальний рік та до 2024 року

До 01.03.2018

Адміністрація

2.

Аналіз можливості створення в школі профільного навчання

До 01.03.2018

Адміністрація

3.

Аналіз можливості створення в школі умов для упровадження моделі інклюзивної освіти

До 01.09.2018

Адміністрація, Центр практичної психології

4.

Створення в школі умов для впровадження дистанційної освіти

До 01.09.2019

Адміністрація

5.

Відкриття сучасної ресурсної кімнати та медіатеки у школі

До 01.09.2019

Адміністрація

Новий зміст освіти

Створення ресурсного банку даних:

- про кількісний та якісний склад учителів, які будуть брати участь у упровадженні Державного стандарту початкової загальної освіти у 2018-2019н.р. 2019-2020н.р.

- про перспективну мережу перших класів, які з 1 вересня 2018 року будуть реалізувати Концепцію «Нова українська школа»;

- про організацію навчання інклюзивних учнів(за потреби)

До 01.02.2018

Адміністрація,

психолог

Упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти

2017-2022

Адміністрація,

Вчителі початкової ланки

Вивчення можливості запровадження білінгвального навчання у школі

До01.09.18

Адміністрація

Надання пропозицій Міністерству освіти і науки України, благодійному фонду LEGO Foundation щодо впровадження Всеукраїнського проекту «Сприяння освіті» у закладах освіти району

До 01.01.2018

Адміністрація

Педагогічний колектив школи

Забезпечення участі педагогів у виїзних регіональних науково-методичних семінарах за новим Державним стандартом початкової загальної освіти та навчальними програмами для 5-9, 10-11 класів

2017-2022

Адміністрація

Педагогічний колектив школи

Сприяння підготовці заступників та вчителів за цільовою програмою «Нова українська школа: методичний супровід упровадження сучасних освітніх технологій» на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

2017-2022

Адміністрація

Районний методичний центр

Забезпечення підготовки педагогів школи до реалізації Концепції «Нова українська школа» на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

До 01.09.2018

Адміністрація

Районний методичний центр

Розробка завдань для надання дистанційних освітніх послуг за запитами; розвиток неформальної освіти в школі

2017-2024

Адміністрація

Педагогічний колектив школи

Розробка дидактичних матеріалів з навчальних предметів за чотирма наскрізними лініями

2017-2018

Педагогічний колектив школи

Розміщення на сайті школи нормативного та навчально-методичного забезпечення школи

2017-2022

Адміністрація

Педагогічний колектив школи

Наповнення тематичної рубрики «Нова українська школа» на сайті

2017-2024

Адміністрація

Розвиток міжнародного співробітництва та розширення контактів з міжнародними освітніми мовними організаціями щодо залучення фахівців, які є носіями іноземних мов, у тому числі волонтерів, до викладання у школі та у літньому мовному таборі

2017-2024

Адміністрація

Підготовка педагогічних працівників

1.

Аналіз кадрового забезпечення початкової школи на 2018/2019 навчальний рік та до 2024 року

До 01.03.2018

Адміністрація

2.

Коригування планів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, які будуть працювати за новим Державним стандартом початкової освіти з 1 вересня 2018 року

З 01.01.2018

Районний методичний центр. Адміністрація

3.

Забезпечити участь заступників директора у науково-практичних семінарах для керівників закладів загальної середньої освіти:

- «Упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у контексті Нової української школи»;

- «Інноваційний підходи до організації профорієнтаційної роботи в сучасній школі»;

- «Реалізація компетентнісного підходу у роботі з обдарованими дітьми»;

- «Управління Новою українською школою»;

- «Управління якістю освіти в умовах Нової української школи»

2018-2019

Адміністрація

Районний методичний центр

4.

Проведення науково-практичних семінарів для вчителів початкових класів з питань реалізації Концепції «Нова українська школа»:

- «Теоретичні засади проекту Державного стандарту початкової загальної освіти. Інтеграція: тематичний та діяльнісний підхід»;

- «Особливості впровадження проекту «Вчимося жити разом» у практику роботи початкової школи»;

- «Особливості роботи вчителя в умовах реалізації основних ідей Нової української школи та включення в навчальний процес інноваційних підходів для формування предметних компетентностей молодших школярів»;

- «Початкова школа в контексті Нової української школи»

2017-2018

Районний методичний центр

Адміністрація

5.

Забезпечити участь у проведення науково-практичних семінарів для вчителів-предметників закладів загальної середньої освіти району з питань запровадження компетентнісного підходу до викладання предметів, реалізації Концепції «Нова українська школа»:

- «Наскрізні змістові лінії. Компетентнісний підхід у навчанні»;

- «Упровадження технологій розвитку критичного мислення на уроках та в позаурочний час в контексті Нової української школи»;

- «Забезпечення умов для навчання учнів життєвим навичкам через інтеграцію проекту «Вчимося жити разом» у зміст навчального предмету «Основи здоров’я» в 1-4 і 5-9 класах та виховання в них здоров’язбережувальних і психолого-соціальних компетентностей»;

- «Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу в середній школі під час викладання предметів природничого циклу»;

- «Нові підходи до навчання і викладання в умовах Нової української школи»

2017-2019

Районний методичний центр

Адміністрація

6.

Сприяння підготовці педагогічних працівників школи до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та до роботи в інклюзивних класах на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

2017-2024

Адміністрація

Районний методичний центр, Центр практичної психології

7.

Сприяння підвищенню кваліфікації вчителів початкових класів, учителів іноземних мов та керівників школи з метою підготовки до упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

До 01.09.2018

Відділ освіти,

районний методичний центр. Адміністрація

8.

Сприяння навчанню педагогічних працівників школи з метою запровадження інтеграції предметів у профільному навчанні

2017-2022

Районний методичний центр. Адміністрація

9.

Сприяння участі вчителів усіх категорій у тренінгах з питань упровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, організації профільного навчання, інтеграції навчальних предметів, компетентнісного навчання, які проводить КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

2017-2022

Відділ освіти,

районний методичний центр. Адміністрація

10.

Сприяння участі вчителів у тренінгах з підготовки педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання

2017-2020

Центр практичної психології (інклюзивно-ресурсний центр) Адміністрація

11.

Сприяння навчанню педагогічних працівників з метою підготовки до запровадження ігрових та діяльнісних методів навчання (спільно з компанією LEGO Foundation) на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

2017-2022

Відділ освіти,

районний методичний центр. Адміністрація

Нова система управління

1.

Формування бази даних найкращих практик з управління у сфері освіти

2017-2024

Адміністрація

2.

Розвиток інституційної спроможності адміністрації школи та педагогів школи розробляти і розвивати власні освітні програми відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти (академічна автономія)

2017-2024

Адміністрація, педагогічний колектив

3.

Запровадження механізмів громадського нагляду за діяльністю школи (наглядова або піклувальна рада)

До 01.09.2020

Адміністрація

4.

Розгляд на засіданнях педагогічної ради актуальних питань реформування системи освіти школи:

- «Про діяльність адміністрації та педагогічного колективу школи щодо створення належних матеріально-технічних умов для реалізації Концепції «Нова Українська школа»;

- «Про результативність діяльності адміністрації та педагогічного колективу школи щодо реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа»;

- «Про реалізацію концепції «Нова українська школа» у процесі організації допрофільного та профільного навчання учнів середньої і старшої школи»;

- «Про кадрове забезпечення реалізації Концепції «Нова українська школа»;

- «Про роботу шкільної бібліотеки щодо формування сучасного освітнього простору в ході реалізації Концепції «Нова українська школа»;

- «Про формування сучасного освітнього простору шляхом впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес в ході реалізації Концепції «Нова українська школа»;

2017-2019

Адміністрація

Система забезпечення якості освіти

1.

Формування системи забезпечення якості освіти в школі

2017-2018

Адміністрація

2.

Формування системи академічної доброчесності та внутрішнього моніторингу якості освіти в школі

2017-2018

Адміністрація

3.

Моніторинг формування систем забезпечення якості освіти в школі

2018-2020

Адміністрація

4.

Формування бази даних кращих практик забезпечення якості освіти

2017-2024

Адміністрація

Прозорість функціонування закладів освіти

1.

Розроблення Комунікаційної стратегії школи відповідно до Комунікаційної стратегії департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України на 2017 – 2020 роки

До 01.10.2018

Адміністрація

2.

Здійснення постійного моніторингу стану запровадження реформ в системі освіти школи

2017-2024

Адміністрація

3.

Презентація кращих практик реформування шкільної освіти на засіданнях педагогічної ради, на сайті школи, в мережі Інтернет, соціальних мережах

2017-2024

Адміністрація

4.

Інформування громадськості, батьків про досягнення у системі освіти школи; успіхи окремих освітніх проектів через презентації на батьківських зборах, сайт школи.

2017-2024

Адміністрація

5.

Створення презентаційних матеріалів, відеороликів про реформування системи освіти в школі

2017-2024

Адміністрація

6.

Забезпечення постійної комунікації з активними учасниками освітнього процесу (мейл-розсилка, форуми, соціальні мережі)

2017-2024

Адміністрація

7.

Проведення консультацій з батьками, громадськістю, роботодавцями щодо проблемних питань реформування системи освіти в школі

2017-2024

Адміністрація

8.

Проведення звітування перед батьками з основних питань реформування системи освіти школи, класів

2017-2024

Адміністрація, педагогічний колектив

9.

Проведення звітування директора школи перед педагогічним колективом та громадськістю

2017-2024

Адміністрація

10.

Забезпечення якісного функціонування сайту школи, оприлюднення інформації про діяльність школи відповідно до статті 30 Закону України «Про освіту»

До 01.01.2018

Адміністрація

Нове освітнє середовище

1.

Створення нового освітнього простору для 1-х класів школи з метою упровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти

До 01.09.2018

Адміністрація, педагогічний колектив

2.

Здійснення заходів з енергомодернізації та теплозбереження у

2017-2024

Адміністрація

3.

Створення сучасного зовнішнього та внутрішнього дизайну

2017-2024

Адміністрація

4.

Проведення ремонтних робіт, облаштування приміщень, класних кімнат, які, починаючи з 1 вересня 2018 року, будуть працювати відповідно до Концепції «Нова українська школа»

2017-2024

Адміністрація, педагогічний колектив

5.

Створення безбар’єрного доступу до школи з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного пристосування

2017-2024

Адміністрація, педагогічний колектив

6.

Забезпечення школи меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, необхідними для компетентнісного навчання

2017-2024

Адміністрація ,Відділ освіти

7.

Оснащення сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням 1-х класів початкової школи, які, починаючи з 1 вересня 2018 року, працюватимуть за проектом «Нова українська школа»

2017-2024

Адміністрація, відділ освіти

8.

Забезпечення меблями 1-х класів початкової школи, які працюватимуть за проектом «Нова українська школа»

2017-2024

Адміністрація, відділ освіти

9.

Забезпечення діяльнісного навчання учнів 1-х класів відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки України та оснащення школи відповідним обладнанням

2017-2024

Адміністрація, відділ освіти

10.

Оснащення сучасним обладнанням медіатеки

Кiлькiсть переглядiв: 209