«Затверджую»

Директор школи:___________М.О. Савицька

«___» __________ 2017р.

ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

БОЯРСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. №2

на 2017-2018 навчальний рік

ЗАСІДАННЯ І (СЕРПЕНЬ)

№ з/п

Зміст

1.

Підсумки методичної роботи , роботи методичних об’єднань, творчих груп за 2016-2017 навчальний рік.

2.

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2017-2018 навчальний рік.

3.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

4.

Обговорення і затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп на 2017-2018 навчальний рік.

5.

Обговорення навчальних програм із базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів.

6.

Обговорення плану проведення відкритих уроків у 2017-2018 навчальному році.

7.

Обговорення плану проведення предметних тижнів у 2017-2018 навчальному році.

8.

Психолого-педагогічний практикум: "Про створення психологічного клімату для успішної адаптації п'ятикласників в основній школі. Дотримання наступності в навчанні учнів 5-х класів".

9.

Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.

ЗАСІДАННЯ ІІ (ЖОВТЕНЬ)

1.

Робота з обдарованими дітьми.

2.

Підготовка учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

3.

Участь старшокласників у роботі шкільного відділення МАНу

4.

Про хід атестації педагогічних працівників школи. Затвердження тем педагогічних досвідів учителів школи, які атестуються районною атестаційною комісією в 2015-2016 навчальному році.

5.

Курсова перепідготовка вчителів школи.

6.

Зміст та обсяги домашніх завдань із навчальних предметів.

7.

Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.

ЗАСІДАННЯ ІІІ (ГРУДЕНЬ)

1.

Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад із базових дисциплін, творчих конкурсах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

2.

Стан ведення гурткової роботи..

3.

Участь у професійних конкурсах вчителів школи.

4.

Взаємовідвідування уроків.

5.

Особливості викладання предметів у 9 – х класах.

6.

Використання ІКТ як засобу модернізації навчально – виховного процесу.

ЗАСІДАННЯ ІV (ЛЮТИЙ)

1.

Про хід атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки.

2.

Підготовка та організація проведення державної підсумковоїатестації в 4-х, 9-х, 11-х класах. Обговорення нормативних документів.

3.

Участь випускників школи в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Реєстрація випускників школи для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

4.

Робота з молодими вчителями.

5.

Стан викладання, якість навчально-виховного процесу в 1-х класах

ЗАСІДАННЯ V (КВІТЕНЬ)

1.

Результати чергової атестації вчителів школи.

2.

Діяльність роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп за
2017-2018 навчальний рік.

Щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

3.

Затвердження екзаменаційних матеріалів.

4.

Стан проведення предметних тижнів.

5.

Виконання наказу про методичну роботу в школі.

6.

Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемним питанням школи «Формування конкурентноспроможної особистості засобами традиційних та інноваційних технологій», «Створення позитивного іміджу школи»

7.

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи нанаступний навчальний рік.

Перспективний План проведення Педагогічних Рад

Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2

№ з/п

Модуль

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

1.

Аналіз діяльності

Аналіз роботи школи за навчальний рік і планування роботи на новий навчальний рік

Аналіз успіхів і проблем школи за навчальний рік і завдання педколективу на наступний навчальний рік

Підсумки роботи педколективу за навчальний рік. Затвердження плану роботи на наступний навчальний рік. Мета, завдання та шлях реалізації програми розвитку школи

Підсумки роботи школи за навчальний рік. Перспективний план роботи на наступний навчальний рік

Підсумки роботи школи за навчальний рік. Перспективний план роботи на наступний навчальний рік. Затвердження програми розвитку школи

2.

Урок, учитель, дитина

Роль учителя у моніторингу навчального процесу

Оптимальний вибір форм і методів навчання – шлях до нормалізації навантаження учнів

Ефективність уроку як результат активної діяльності учнів

Особистісно орієнтований підхід і розвиваюче навчання

Взаємозв’язок основної і додаткової освіти як обов’язкова умова удосконалення навчально-виховного процесу в школі

3.

Сучасні навчальні методики, технології

Використання нових інформаційних технологій в роботі вчителів

Розвиток інтелектуальних і практичних навичок учнів під час навчання

Інноваційна діяльність учителів

Експериментальна діяльність у школі: погляд учителя й учня

Розвиток професійної компетенції учителя: можливості, механізми, проблеми

4.

Класний керівник, виховання

Використання нових інформаційних технологій у виховній роботі

Системи виховання в умовах розвиваючої школи

Діяльність соціально- педагогічної служби школи і її взаємодія з педагогічним колективом і батьками

Удосконалення системи виховної роботи через розвиток класних колективів

Нові технології виховної роботи

5.

Переведення учнів, підсумкова атестація випускників

  1. Про переведення учнів 1- 4, 5-8-х та 10 –х класів; про допущення учнів 4, 9-х і 11-х класів до державної підсумкової атестації.
  2. Про результати підсумкової атестації випускників 9-х і 11-х класів.

Тематика педагогічних рад

До вашої уваги теми педагогічних рад, які можна змінювати, доповнювати, розширювати.

1. Про діяльність педколективу щодо створення умов для якісної реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

2. Про спрямування діяльності педагогів .. (предмет), методичного об’єднання вчителів … (предмет) на реалізацію особистісно-зорієнтованого навчання.

3. Про реалізацію проблеми закладу: основні здобутки, проблеми, перспективи.

4. Про шляхи реалізації вчителями …. (предмет або цикл) аспектів навчально-пізнавальної діяльності на уроках , їх результативність.

5. Про науково-методичне забезпечення діяльності:

· початкової ланки;

· педагогів … циклу;

· учителів випускних класів;

· методичного об’єднання вчителів … (предмет), його вплив на якість навчально-виховного процесу.

6. Про шляхи активізації творчого пошуку вчителя. Від творчого вчителя – до творчого учня.

7. Про перспективи використання нових технологій, експериментальних програм у навчально-виховному процесі з учнями …. класів.

8. Про стан внутрішньошкільної методичної роботи ( роботи МО …) як чинника вдосконалення навчально-виховного процесу.

9. Сучасному уроку – наукову організацію, високу якість: результати навчально-виховної діяльності молодих педагогів школи.

10. Класний керівник у школі, його вплив на якість виховної роботи з учнями на уроці та в позанавчальний час.

11.Про ефективність та якість організації й реалізації вчителями … позакласної роботи з предмета.

12.Про шляхи розвитку та реалізації творчого потенціалу учнів.

13.Про стан та перспективи науково-дослідницької діяльності педагогів і учнів у школі: робота секцій МАНу.

14.Про реалізацію здібностей та обдаровань учнів на уроках, у позанавчальній діяльності з …. (предмет).

15.Про якість виховної, методичної роботи у школі.

16.Про результативність участі учнів в олімпіадах з базових дисциплін.

17.Про Координацію роботи школи з батьками та громадськістю: здобутки і перспективи.

18.Про спрямування діяльності педколективу на розвиток і творче становлення юної особистості, її інтелекту.

19.Про інновації педагогів школи, їхня доцільність, творче опрацювання та втілення в навчально-виховний процес.

20.Про результативність здійснення громадського контролю за організацією харчування, охорони здоров’я в школі.

21.Про створення інформаційно-методичного банку в навчальному кабінеті, його сучасність та актуальність.

22.Про результати організованих у школі:

· олімпіад;

· шкільних конкурсів;

· предметних декад, місячників тощо.

23.Творчий звіт:

· педагога-ювіляра;

· МО: творчої групи;

· ШППД;

· молодого вчителя;

· наставника;

· учителів, що атестуються;

· методичної ради.

24.Про сучасний стан змісту освіти в гімназії, ліцеї, колегіумі та концептуальні ідеї програми розвитку.

25.Про інтерактивні технології інноваційного навчання та їхня роль для формування ключових компетенцій учнів.

26.Про захист власної педагогічної системи роботи вчителями, які атестуються. Презентація педагогічних технологій майстрів педагогічної справи.

27.Про моніторинг визначення рівня мовленнєвої компетенції учнів із іноземних мов.

28.Про діагностику і формування самоосвітньої компетентності десятикласників.

29.Про результати моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів із географії.

30.Про моніторинг формування системи навчальних досягнень з історії та основ правознавства.

31.Підліток і соціум.

32.Про результати моніторингового дослідження рівня навчальних досягнень учнів з хімії.

33.Про рівень навчальних досягнень учнів із фізики.

34.Про вивчення рівня навчальних досягнень учнів із світової літератури: моніторинговий підхід.

35.Про формування в учнів культури поведінки.

36.Про організацію роботи з учнями, які мають високу мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності.

37.Про стан та перспективи удосконалення фізичного виховання у світлі новітніх концептуальних підходів.

38.Про діагностику та рівень навчальних досягнень учнів з історії України.

39.Про правову освіту та виховання.

40.Про стимулювання пізнавальної діяльності як засобу саморозвитку і самореалізації особистості.

41.Проектна і науково-дослідницька робота – шлях до творчості учня.

42.Про діагностику та рівень навчальних досягнень учнів із математики.

43.Про моніторингові дослідження фізичного, психічного і морального здоров’я учнів як інформаційної бази в системі роботи практичного психолога.

44.Про шляхи формування компетентностей учнів.

45.Про психологічне супроводження адаптації до нових умов навчання учнів 5 класів.

46.Про естетичне виховання школярів на уроках образотворчого мистецтва та музики.

47.Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у ____ класі.

48.Про стан навчально-виховного процесу та рівень адаптації учнів до нових умов навчання.

49. Сучасний урок – спільна творчість учителя і учнів.

50.Про моніторинг навчальних досягнень учнів у профільних класах.

51.Про актуальні питання наступності в організації та змісті дошкільної та початкової освіти.

52.Про завдання педагогічного колективу з поліпшення правового виховання учнів і запобігання правопорушенням.

53.Про психологічний комфорт на уроці як умова розвитку особистості школяра.

54.Про розвиток педагогічної майстерності вчителів.

55.Про особистісно орієнтовану систему навчання та її вплив на розвиток творчих здібностей дитини.

56.Про розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних форм організації пізнавальної діяльності.

57.Про зростання професіоналізму вчителя в системі компетентнісно орієнтованого навчання.

58.Про удосконалення самоосвіти вчителів.

59.Про традиційні й нетрадиційні методи роботи з обдарованими учнями.

60.Про наукову організацію праці учня та вчителя.

61.Про формування екологічної культури як складової розвитку життєтворчості особистості.

62.Про резерви підвищення ефективності уроку. Які вони?

63.Учителю! Перед твоїм ім’ям дозволь смиренно стати на коліна.

64.Про шляхи реалізації виховної функції уроку як засобу розвитку особистості через взаємодію учасників педагогічного процесу.

Тематика засідань методичного об‘єднання вчителів початкових класів Засідання 1 29серпня

Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2017-2018 навчальному році.

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Примітка

1.

Про виконання плану роботи методичного об’єднання за 2016-2017 навчальний рік.

звіт голови МО Ковригіної Є.Г.

2.

Опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення базових дисциплін у початковій школі в 2016-2017 н. р.

обговорення членами МО

Наказ МОН України від 05.08.2016 №948

«Про затвердження змін до навчальних

програм для 1-4 класів загальноосвітніх

навчальних закладів»

3.

Опрацювання інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

заступник з НВР Штойко Р.А.

Затверджено наказом Міністерства освіти

і науки України від 08.04.2015 року № 412

та зареєстровано в Міністерстві юстиції

України 27.04.2015 року за № 472/26917

4.

«Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі у 2016-2017 навчальному році».

Голова МО, заступник з НВР

Наказ МОН України від 10.06.2011 №572

«Про Типові навчальні плани початкової

школи» (із змінами згідно з наказом МОН

України від 16.04.2014 №460) Лист МОН

України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про

структуру 2016/2017 н.р. та навчальні пла-

ни загальноосвітніх навчальних закладів»

5.

Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, посібників для початкової школи.

обговорення членами МО

Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-434 «Про переліки навчальної літератури, що має

відповідний гриф Міністерства освіти і

науки України, для використання у нав-

чальних закладах у 2017/2018н.р.»

6.

Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів

обговорення членами МО

Додаток до наказу МОН України від

19.08.2016 року № 1009 «Орієнтовні вимоги щодо контролю та оцінювання навчальних до-

сягнень учнів початкової школи»

7.

Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку в 2017/2018навчальному році на тему «

Голова МО

Лист МОН України від

«Про проведення 1 вересня 2017року

«Першого уроку»

8.

Обговорення і затвердження плану роботи МО вчителів початкових класів на 2017-2018 н. р.

Голова МО та обговорення членами МО

Засідання2 Жовтень

Тема: Компетентісно – зорієнтований підхід до навчання

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Примітки

1.

Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Модель сучасного уроку.

2

- Методичні рекомендації та поради щодо організації роботи з обдарованими дітьми. Тест:"Не проґав вундеркінда"

- Підготовка до участі у конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика , та у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»

3

-Дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні зошитів та ділової документації.

-Зміст та обсяги домашніх завдань у 1-4 класах

Наказ МОН від 19.08.2016 № 1009 "Про внесення змін до наказуМіністерства освіти і науки України від 21.08.2013 №1222")

та методичних рекомендацій до оновлених програм початкової школи (1-4 кл)

(Лист МОН України від 17.08.2016 №1/9-437)

4

а) Курсова перепідготовка вчителів початкових класів: Ковригіної Є.Г. та Величко Т.Г.

б) Затвердження тем педагогічного досвіду вчителів,які атестують- ся: Ковригіної Є.Г.та Величко Т.Г.

в)Відвідування уроків тих вчителів,які атестуються,обмін досвідом.

Засідання 3 Тема: Розвиток креативного мислення Грудень-січень

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Примітки

1.

«Круглий стіл» :

«Впровадження креативних освітніх технологійу практику початкової школи».

2.

- Підсумки контрольних робіт з української мови та математики в 2 – 4 класах та результати перевірки техніки читання за І семестр.

- Моніторинговий аналіз навчальних досягнень учнів початкової школи за 1 семестр 2017 – 2018 н.р

Обговорення відкритих уроків, результатів моніторингових досліджень.

заступник з НВР

3.

Про результати роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів у І семестрі.

Голова МО

4.

Першоетана апробація підручника з природознавства для 4их класів

(автор Тагліна )

Наконечна Т.М.

Завдання членам методоб’єднання: Вчителям, що атестуються, підготуватись до проведення творчого звіту. Ознайомитися з новинками методичної літератури.

Апробація навчальної літератури – це процес перевірки якості навчальної літератури, який має на меті схвалення (відхилення) навчальних видань як таких, що відповідають (не відповідають) вимогам Державного стандарту, основним принципам навчання в середній школі, віковим пізнавальним можливостям учнів. Мета апробації – визначити відповідність підручника вимогам освітніх стандартів і практичних умов навчання учнів [1]

.Засідання 4 Тема:Використання інноваційних технологій на уроках у початковій школі".Формування конкурентноспроможньої особистості засобами традиційних і інноваційних технологій.

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Примітки

1.

Ефективність використання ІКТ на різних етапах уроку математики.

2.

Підготовка до ДПА у 4-х класах.: Ознайомлення з графіком проведення та складом комісії для проведення державної підсумкової атестації в 4-х класах .

3.

Стан викладання та якість навчально-виховного процесу в 1-их класах.

заступник з НВР

4.

Творчий звіт вчителів.які атестуються: Ковригіної Є.Г.та Величко Т.Г.

5.

Засідання 5 Травень

Підсумкове засідання

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Примітки

1.

Аналіз результатів : · ДПА в 4-х класах; · Підсумкових контрольних робіт в 2 – 3 класах; · техніки читання.

заступник з НВР

2.

Підсумки роботи МО за рік.

Голова МО

3.

Створення банку ідей щодо планування науково-методичної роботи на новий навчальний рік.

обговорення членами МО

4.

Про виконання навчяльних планів і програм.

заступник з НВР

5.

Про організацію та проведення навчальних екскурсій.

Голова МО

Завдання членам методоб'єднання: Оформити журнали та особові справи дотримуючись єдиного орфографічного режиму.

Тематика засідань

методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу

на 2017 – 2018 н.р.

І засідання ( вересень )

Методична мета: підведення підсумків за 2016-2017 н.р. та планування роботи МО на 2017 - 2018 н. р.

Питання що розглядаються:

1. Підсумки роботи МО за минулий рік .Аналіз стану викладання математики, фізики, інформатики, хімії, біології, географії у 2016-2017 н.р.

2. Аналіз навчальних програм та підручників за 2017-2018 н.р.

3. Обговорення рекомендацій серпневого секційного засідання .

4. Затвердження плану роботи на новий навчальний рік.

5. Затвердження календарних планів на 2017-2018 н. р.

6. Позакласна робота з математики, фізики та інформатики .

7. Доповідь «Підвищення ефективності сучасного уроку через особистісно- зорієнтовану систему навчання»

8. Огляд новинок фахових журналів і наукової літератури.

І І засідання (жовтень)

Тема: «Сучасні технології особистісно зорієнтованого уроку»

Питання що розглядаються:

1. Робота по оновленню кабінетів інформатики, фізики, математики, біології, хімії, географії.

2. Роль міжпредметних зв’язків при підготовці та проведенні уроків.

3. Робота з обдарованими дітьми.

4. Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з математики, фізики, інформатики, хімії, біології, географії.

5.Організація роботи учнів у МАН.

6. Технології кооперативного навчання (робота в парах; ротаційні трійки, «карусель»; робота в малих групах).

7. Колективно-групове навчання ( «мікрофон»; «незакінчені речення»; «розумовий штурм»; «ажурна пилка»).

8.Підготовка до проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»

в 2-11 класах.

9.Обговорення нового закону про освіту.

ІІІ засідання ( січень )

Методична мета: Підведення підсумків роботи за І півріччя, впровадження нових форм та методів роботи на уроках.

Питання що розглядаються:

1. Інтегровані уроки.

2. Підготовка до ДПА з математики в 9 класі .

Про підсумки проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з математики, інформатики, фізики, біології, хімії, географії.

3. Рекомендації щодо тематичного планування на ІІ півріччя. Повторення, як необхідна складова кожного уроку.

4. Складання плану проведення тижня математики, фізики, інформатики, хімії, біології, географії в школі. Обговорення організаційних питань.

5. Проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» в 7-11класах.

6. Круглий стіл. Обмін досвідом із питання «Методичні прийоми розвитку пізнавальних мотивів учнів у ході вивчення предмету».

ІV засідання ( квітень )

Методична мета: Підведення підсумків роботи за 2017 – 2018 н.р..

Підготовка до ДПА та річних контрольних робіт.

Питання що розглядаються:

1. Обговорення позакласних заходів, проведених вчителями фізико-математичного профілю.

2. Підготовка матеріалів до ДПА.

3. Обмін досвідом. Використання інноваційних технологій, дослідницької, проектної діяльності, що сприяє реалізації особистісно-зорієнтованого навчання та виховання учнів.

4. Анкетування учителів про підсумки роботи за 2017 – 2018 н.р.

5. Перспективи роботи МО на наступний навчальний рік.

6. Творча дискусія «Мотивація навчальної діяльності випускників школи».

7. Створення та шляхи реалізації проекту «Творча особистість».

Кiлькiсть переглядiв: 39