ВІДДІЛ ОСВІТИ

Києво – Святошинської районної державної адміністрації

Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради Протокол № 1

від 31 серпня 2017 року

Директор школи

____________ М.О. Савицька

П Л А Н

роботи школи

на 2017– 2018 навчальний рік

«Формування конкурентноспроможної особистості засобами традиційних та інноваційних технологій»

на 2016/2021 навчальні роки

З М І С Т

Вступ.

1. Законодавчі документи. Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Києво – Святошинського району Київської області у своїй діяльності керується. ………. 3-9

Розділ І.

1. Характеристика навчального закладу……………10

2. УкомплектованістьБоярської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів №2 педагогічними кадрами…………11-13

3. Кількість учнів БЗОШ І-ІІІ ст. №2………………..14

4. Інформація про кількість навчальних кабінетів….15-16

Розділ ІІ.

1. Педагогічний аналіз за минулий рік…...................17-19

2. Пріорітетні цілі та завдання, що забезпечують право на освіту на 2017 -2018 нр.

- Склад методичної ради;

- Члени ради;

- Склад шкільного МО;

- Склад творчої групи;………………………………20-22

3. Головні напрямами методичної роботи……………22-25

Розділ ІІІ.

1. Організація навчально-виховного процесу:

-завдання;

- цілі;

- умови;

- власна модель створення інноваційного освітньогь закладу…………………………………………..26-27

МодульI. Організація навчально-виховного процесу28-30

Модуль II. Організація виховного процесу………31-34

Модуль IІІ. Робота з учнями, вчителями, батьками.35-39

2. Атестація педагогічних працівників

Модуль IV. Атестація педагогічних працівників….40-41

Модуль V.Державний стандарт загальної середньої освіти…………42-44

МодульVI. Організація керівництва навчальним закладом………………45-46

МодульVIІ.Внутрішкільний контроль……………..47-61

МодульVIIІ. Науково-методичне забезпечення……62-66

МодульІХ. Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база…67-68

Модуль Х. Робота школи з охорони праці і безпеки життєдіяльності………69-78

ВСТУП

Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Києво – Святошинського району Київської області у своїй діяльності керується:

Укази Президента України

1. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні

2. від 25.08.2015 №501/2015 "Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини"

3. від 12.06.2015 №334/2015 "Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді"

4. від 27.09.2013 №532/2013 "Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року"

5. від 25.06.2013 №344/2013 "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року"

Закони України. Верховна Рада України.

6. від 23.05.1991 №1060-XII "Про освіту"

7. від 13.05.1999 №651-XIV "Про загальну середню освіту"

Постанови Кабінету Міністрів України

8. від 06.08.2014 №385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року"

9. від 21.08.2013 №607 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами"

10.від 20.04.2011 №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти"

11.від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

12.від 27.08.2010 №777 "Про затвердження Положення про освітній округ"

13.від 01.06.2010 N521 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах"

14.від 05.10.2009 №1121 "Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу"

15.від 12.03.2003 №306 "Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад"

16.від 16.01.2003 №31 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Шкільний автобус"

17.від 12.04.2000 №646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку"

Накази Міністерства освіти і науки України

18. «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222» від 19.08.2016 № 1009

19. від 19.08.2016 № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році»

20.від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

21.від 05.08.2016 № 944 «Про затвердження Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 р. за № 1187/29317

22.від 27.07.2016 №888 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року №77»

23.від 14.07.2016 № 826 «Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

24.від 06.07.2016 № 794 «Про організацію та проведення дитячого фестивалю патріотичних дій у 2016 році»

25.від 08.07.2016 року № 813 «Про затвердження форм звітності з питань діяльності денних загальноосвітніх навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2016 року № 1056/29186

26.від 30.07.2015 №826 «Про внесення змін до навчальної програми "Захист Вітчизни" для 10-11 класу загальноосвітніх навчальних закладів»

27.від 14.06.2016 № 668 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2017»»

28.від 06.06.2016 № 624 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

29. від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

30.від 07.08.2015 № 855 «Про внесення змін до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів».

31.від 28.04.2015 №474 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2014 року №33"

32.від 09.04.2015 №416 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 №778"

33.від 17.03.2015 №306 "Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

34.від 03.02.2015 №89 "Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів"

35.від 06.01.2015 №5 "Про затвердження інструктивно-методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів"

36.від 06.01.2015 №2 "Щодо заходів безпеки у навчальних закладах"

37.від 30.12.2014 №1547 "Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"

38.від 07.08.2014 №910 "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2007 року № 420 "Про використання мобільних телефонів під час навчального процесу"

39.від 04.11.2013 №1550 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі"

40.від 21.10.2013 №1456 "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі"

41.від 21.08.2013 №1222 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти"

42.від 17.06.2013 №772 "Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів"

43.від 17.03.2013 №186 "Про внесення змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення У навчанні"

44.від 14.12.2012 №1423 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів"

45.від 06.06.2012 №664 "Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня"

46.від 09.12.2009 №1114 "Про затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів

47.від 20.07.2009 №518/674 "Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури"

48.від 02.06.2004 №440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу"

49.від 19.06.2003 №389 "Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованихшкіл (шкіл-інтернатів)"

50.від 20.12.2002 №732 "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах"

51.від 20.02.2002 №128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

52. від 29.11.2013 №1655 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 серпня 2013 року № 1239»

Листи МОН України

53.від 06.09.2016 № 1/9-464 «Щодо надання деяких роз”яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі»

54.

55.від 17.08.2016 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

56.від 17.08.2016 № 1/9-434 «Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

57.від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».

58.від 29.07.2016 № 2.1/10-1855 «Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році»

59.від 20.07.2016 № 1/9-383 «Про забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними педагогами та організацію у 2016-2017 н. належного психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу».

60.від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році»

61.від 08.07.2016 № 1/9-354 «Про запровадження духовно-просвітницьких проектів».

62.від 09.06.2016 № 1/9-298 «Про мистецьке наповнення змісту навчального предмета «Мистецтво»».

63.від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»

64.лист ІМЗО № 2.1/10-254 від 12 лютого 2016 року «Про використання Методичних матеріалів "Організація і порядок проведення медичнихоглядів працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів»

65.від 24.03.2016 №1/3-148 «Методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних дат у рамках Року Державності України»

66.від 16.10.2015 №2/2-13-2075-15 «Щодо програм зовнішнього незалежного оцінювання»

67.від 15.09.2015 №1/9-438 «Щодо дистанційної форми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

68.від 24.06.2015 № 1/9-302«Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти»

69.від 28.05.2015 № 1/9-266 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу на час літніх канікул»

70.від 15.05.2015 №1/9-246 «Щодо державної підсумкової атестації з української мови для учнів, у яких були анульовані релультати ДПА у формі ЗНО з української мови та літератури»

71.від 29.04.2015 №1/9-221 «Щодо надання роз’яснення»

72.від 22.04.2015 №1/9-209 «Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту»

73.від 13.03.2015 №1/9-125 «Щодо організованого та безпечного проведення весняних шкільних канікул»

74.від 25.02.2015 №1/9-93 «Щодо прийому на екстернатну форму навчання»

75.від 14.02.2015 №1/9-71 «Щодо роз'яснення порядку приймання дітей до першого класу»

76.від 29.01.2015 №1/9-41 «Щодо харчування дітей, які потерпіли в наслідок аварії на Чорнобильській АЄС»

77.від 22.01.2015 №1/9-26 «Щодо використання технологій дистанційного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

78.від 14.10.2014 №1/9-535 «Щодо організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах осіб, що проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим, місті Севастополі та у місцях проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях»

79.від 19.09.2014 №1/9-477 «Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591»

80.від 05.09.2014 №1/9-446 «Про функціонування груп продовженого дня у загальноосвітніх навчальних закладах»

81.від 20.08.2014 №2/2-14-1341-14 «Щодо змін у Типових навчальних планах для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин»

82.від 19.08.2014 №1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах»

83.від 13.08.2014 №1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

84.від 13.08.2014 №1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»

85.від 13.08.2014 №1/9-411 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах»

86.від 30.07.2014 №1/9-385 «Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації»

87.від 18.07.2014 №1/9-366 «Про зарахування учнів до загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів»

88.від 01.07.2014 №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі»

89.від 03.06.2014 №1/9-282 «Про формування класів з навчанням українською мовою, мовами національних меншин та вивчення цих мов»

90.від 23.05.2014 №1/9-263 «Про зазначення середнього бала в додатку до документа про повну загальну середню освіту»

91.від 07.05.2014 №1/9-239 «Про вивчення російської мови»

92.від 06.05.2014 №1/9-237 «Щодо неприпустимості використання матеріально-технічної бази навчальних закладів для заходів, не пов'язаних з навчально-виховним процессом»

93.від 30.04.2014 №1/9-229 «Деякі питання видачі документів про базову або повну загальну середню освіту громадянам України, іноземцям, особам без громадянства»

94.від 18.04.2014 №1/9-209 «Щодо використання робочих зошитів у початковій школі»

95.від 02.04.2014 №1/9-186 «Щодо навчання дітей військовослужбовців, які переїхали з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя на постійне місце проживання до інших населених пунктів України»

96.від 26.03.2014 №1/9-176 «Про електронні версії збірників завдань для державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

97.від 24.03.2014 №1/9-170 «Щодо зменшення кількості перевірок навчальних закладів»

98.від 28.01.2014 №1/9-72 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»

99. від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах»

100. від 01.02.2012 №1/9-72 «Про інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах»

101. від 09.10.2002 №1/9-444 «Щодо поділу класів на групи при здійсненні допризовної підготовки учнів-юнаків та медично-санітарної підготовки учениць»

Постановою Головного державного санітарного лікаря України

від 14.08.2001 р. №63 про затвердження Державних санітарних правил і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу».

Переліком навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання в початкових класах, основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах. Відповідно до наказу МОН від 01.09.2009 № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах», спецкурси, курси за вибором та факультативи викладаються за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України та КОІПОПК .

Типовими навчальними планами

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено технологічний профіль. Робочий навчальний план закладу на 2017-2018 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист МОН України від 07.06.2017 № 1/9-315 «Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

■ для школи І ступеня

для 1-4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами (Додатки: 1-А, 1-Б, 2-А 2-Б, 3-Б 4-А – додаток №1; 3-А, 4-Б – додаток №2)

для школи II ступеня

■ для 5-7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014
№ 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465для 5-6-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 664; (Додаток 10);

■ для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66; (Додаток 3).

для школи III ступеня:

для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014
№ 657; (додаток 3).

Нормативною базою з питань зовнішнього незалежного оцінювання.

Іншими актами законодавства в галузі освіти у тому числі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.


РОЗДІЛ І

1. Характеристика навчального закладу

Навчальний заклад діє на підставі нормативно – правових документів, що забезпечує його діяльність:

№п/п

Назва нормативно-правового документа, що регламентує діяльність закладу

Ким і коли прийнято, затверджено, зареєстровано, видано?

1.

Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

АА №715483 Києво – Святошинська района державна адміністрація

Київської області 12.06.2007р.

2.

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

А 01 №141259 Києво – Святошинська района державна адміністрація

Київської області, 27.06.2001р.

3.

Статут

Наказ відділу освіти Києво – Святошинської районної державної адміністрації

4.

Правила внутрішнього розпорядку для працівників

Наказ по Боярській ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 від 31.08.2016р.№110 «Про введення в дію Правил внутрішнього розпорядку для працівників»

7.

Дозвільні документи органів державного нагляду

Акт перевірки готовності навчального закладу до 2016/2017 навчального року, 15.08.2012р.

8.

Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою

Рішення сесії 74/10 від 02.08.2011р.

На 2017-2018 навчальний рік педагогічними працівниками школа забезпечена на 100%

УкомплектованістьБоярської загальноосвітньої школи

І – ІІІ ступенів №2 педагогічними кадрами:

Прізвище, ім”я, по батькові

Дата

народження

Який навчальний заклад, в якому році закінчив, освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти

Фах за освітою

Посада. який предмет викладає

Категорія, звання

Педстаж

1.

Савицька Маргарита Олександрівна

18.06.1953

Київський державний педагогічний інститут ім. Горького,1975 р. Спеціаліст

Вчитель

математики

Директор школи Математика

Вища,

Учитель-методист

42

2.

Штойко

Роман

Антонович

02.09.1952

Львівський державний університет ім. Франка, 1974 р. Спеціаліст

Викладач історії та суспільствознавства

Заступник директора

Історія України, Всесвітня історія

Вища,

Учитель-методист

43

3.

Гурнак

Людмила Дмитрівна

15.02.1959

Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького,1982 р.

Спеціаліст

Вчитель історії та правознавства

Заступник директора Історія України, всесвітня історія,правознавство

Вища,

Учитель-методист

40

4.

Боса

Наталія

Іванівна

27.06.1951

Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького,1973 р

Вчитель української мови та літератури

Українська мова

та література

Вища,

Старший вчитель

44

5.

Василюк

Галина Миколаївна

25.03.1949

Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького,1978 р

Вчитель української мови та літератури

Вчитель початкових класів

Українська мова та література

Вища,

Старший вчитель

47

6.

Чишко

Людмила Олексіївна

07.02. 1954

Київський держ. пед. інститут ім.М.Горького,1976 р

Вчитель російської мови та літератури

Світова література

Російська мова

Вища,

Старший вчитель

41

7.

Януш

Альбіна

Петрівна

28.02.1934

Уральський державний університет ім. Горького,1956 р.

Філолог

Викладач російської мови та літератури

Світова

література

Російська мова

Вища, Заслужений учительУкраїни

59

8.

Защитинська Галина Олександрівна

20.11

1954

Київський державний педагогічний інститут ім. Горького,1976 р.

Вчитель

математики

Математика, алгебра, геометрія

Вища,

Учитель - методист

41

9.

Маркевич Аліна Юріївна

17.08.1995

Житомирський державний університет ім.Івана Франка,2017

Хімік,вчитель

Хімії,біології та екології

Біологія

10

Калугіна

Алла

Миколаївна

10.01

1951

Одеський університет ім. Мечникова, 1972 р.

Хімік – органік

Викладач хімії

Хімія

Вища,

Учитель-методист

40

11.

Якимчук Надія Василівна

10.04.

1956

Вчитель математики

Київський держ. КВ. Інститут кВ. Горького,1974 р

Вчитель

математики

Вища

методист

38

12

Слюнько

Людмила

Іванівна

31.08

1956

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов,

1978 р.

Вчитель іспанської та англійської мов

Англійська мова

Вища,

Старший вчитель

39

13

Парфьонова

Алла

Олексіївна

21.04.

1952

Алма-Атинський державний інститут іноземних мов, 1975 р.

Вчитель німецької та англійської мов

Англійська мова, німецька мова

Вища

29

14

Кухарська Раїса Михайлівна

01.01.

1948

Київський будівельний технікум

1985р.

Технік - будівник

Образотворче

мистецтво

Трудове навчання

Спеціаліст,

Старший вчитель

27

15

Микуленко Володимир Пилипович

28.06

1952

Київський державний інститут фізкультури, 1973 р. Спеціаліст

Викладач фізичної культури і спорту

Фізкультура

Захист Вітчизни

Вища,

Старший вчитель

41

16

Ковригіна Євгенія Григорівна

14.10

1961

Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького,

1988 р.

Спеціаліст

Вчитель початкових класів

Предмети початкової школи

Вища,

Старший вчитель

35

17

Величко

Тетяна

Григорівна

22.08.

1958

Київський державний педагогічний інститут ім. М.Горького,

1994 р.

Вчитель початкових класів

Предмети початкової школи

Вища,

Старший вчитель

31

18

Наконечна Тетяна Миколаївна

21.10.

1980

Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет ім.. Григорія Сковороди

2006

Вчитель початкових класів

Практичний психолог в закладах освіти

Предмети початкової школи

Вища

9

19

Газдюк

Тетяна

Дмитрівна

21.12. 1973

Фізикоматематичний інститут Національного педагогічного університету ім. М.Драгоманова 2014р.

Вчитель фізики

Фізика

Астрономія

Інформатика

Вища

14

20

Шамбарян

Амаля

Роландівна

18.03.

1974

Єреванське музичне училище ім.Таврізяна

1995р.

Теорія музики

Музичне мистецтво

12

21

Германчук Вікторія Валеріївна

08.06.

1987

Миколаївський державний педагогічний інститут

2010р.

Вчитель англійської мови

Англійська мова

Німецька мова

Перша

Спеціаліст

6

22

Чемес Оксана Борисівна

11.11.

1981

Київський національний лінгвістичний університет 2004р.

Філолог, викла-дач англійської і французької

мови

Англійська мова

Вища

6

23

Федорченко Ганна Миколаївна

15.09.

1990

Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя

1986

Вчитель української мови та літератури

Предмети початкової школи

Перша

Спеціаліс

7

24

Масік Людмила Вікторівна

05.09.

1992

Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя

1986

Вчитель української мови та літератури

Предмети початкової школи

Магістр

5

25

Юр`єва Наталія Юріївна

09.08.

1987

Ніжинський педагогічний університет ім.. Гоголя

2009р.

ННІ післядипломної освіти та дистанційного навчання ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

2014р.

Вчитель іноземної мови

Практичний психолог

Предмети початкової школи

Перша

Спеціаліст

4

26

Ущенко Інна Миколаївна

24.05.

1979

Київський славістичний університет

2004р.

Вчитель української мови та літератури, англійської мови та літератури

Укр. мова та література

Спеціаліст

1

27

Газдюк Віра Леонідівна

13.09.

1948

Ленінградський інститут кіно інженерів

1974р.

Інженер - хімік

Завідуюча бібліотекою

Вища

45

28

Онищенко Уляна Олексіївна

Вчитель початкових класів з правом викладання

Почат. класи

Молодий

Спеціаліст

2

29

Шевель Єлизавета Андріївна

05.04.1998

КВНЗ КОР «Білоцерківський Гуманітарно-педагогічний коледж»

Вчитель початкових класів з правом викладання інформатики в почат.класах

Почат. класи

студентка

1

30

Білека Марина Сергіївна

15.01.1996

Ржищівський гуманітарний коледж «Початкова освіта»

Вчитель початкових класів з правом викладання англійської мови в почат.класах

Почат. класи

Молодший спеціаліст

1

31

Бондарева Віра Миколаївна

24.04.1964

Київське державне Хореографічне училище, 1982

Артист народного танцю

Вчитель фізичної культури

29

32.

Микуленко Олександр Володимирович

26.04.

1979

Вчитель

фізичного

виховання

Національний університет фізичного виховання і спорту України,2001р.

Тренер з легкої атлетики, викладач фіз. виховання

Спеціаліст

1

33

Єременко Анастасія Володимирівна

20.07.

1998

Вчитель початкових класів

Ком.вищий навч.заклад Київської обласної ради «Білолоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»

Почат. Класи

Інформатика.

Початкова освіта

1

Кількісний склад учнів:

Класів та учнів у них

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

1

2

3

4

Разом класів/

учнів

5

6

7

8

9

Разом класів/

учнів

10

11

Разом

класів\

учнів

2/

40

3/

55

2/

38

2/

38

9/168

2/

35

1/

28

2/

37

2/

32

1/

30

8/163

1/

20

1/

24

2/44

Інформація про кількість навчальних кабінетів

Назви навчальних кабінетів

Кількість

Їх забезпеченість (добра, задовільна, незадовільна)

Потреба

Фактично є

Обладнанням і матеріалами для виконання лабораторних і практичних робіт

Роздатковим дидактичним матеріалом

Літературою

Наочними посібниками

Діючими техзасобами навчання

Української мови та літератури

1

1

Добра

Добра

Добра

Добра

Світової літератури

1

1

Добра

Добра

Добра

Задовільна

Математики

1

1

Добра

Добра

Добра

Задовільна

Хімії

1

1

Задовільна

Добра

Добра

Добра

Задовільна

Фізики

1

1

Добра

Добра

Добра

Задовільна

Задовільна

Біології

1

1

Задовільна

Добра

Добра

Добра

Задовільна

Географії

1

1

Задовільна

Добра

Добра

Задовільна

Задовільна

Інформатики

2

2

Добра

Добра

Добра

Добра

Добра

Обслуговуючої праці

1

1

Добра

Добра

Добра

Задовільна

Музики

1

1

Добра

Добра

Добра

Задовільна

Основ здоров’я

1

1

Задовільна

Добра

Задовільна

Задовільна

Історії

1

1

Добра

Добра

Добра

Задовільна

Іноземної мови

1

1

Добра

Добра

Задовільна

Задовільна

Народознавства

1

1

Добра

Добра

Задовільна

Задовільна

Для забезпечення навчальної діяльності в школі обладнано:

- бібліотека;

- спортивний зал;

- їдальня (налічує 150 місць);

- майстерні(комбіновані).

У навчальному закладі обладнано три комп’ютерних класа із загальною кількістю --------- комп’ютера.

Проектна потужність –----------учнів.

Загальна площа всіх приміщень – 2050 м².

Стан збереження задовільний, будівля й приміщення в цілому відповідають державними санітарним нормам облаштування та утримання загальноосвітніх навчальних закладів.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі дитячої лікарні діти проходять медичне обстеження.

Школа забезпечує науково-теоретичну, гуманітарно-мовленнєву (знання двох іноземних мов), загальноосвітню підготовку дітей.


РОЗДІЛ ІІ

1. Педагогічний аналіз за минулий рік.

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями управління освіти, Києво – Святошинської районної державної адміністраціїробота в школі у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої особистості учня. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю.

Педагогічний колектив працював над здійсненням процесу навчання і виховання на основі нової парадигми ролі виховання в процесі формування ключових компетентностей учителя; удосконаленням форм методичної роботи з керівниками кафедр, методичних об’єднань, творчих груп; впровадженням нових технологій навчання; наданням адресної допомоги вчителям, підвищенням їх фахового та професійного рівнів; створенням моделі компетентнісного випускника школи.

Протягом навчального року успішно були реалізовані завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу.

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

Протягом 2016-2017 н.р. в школі проведені педагогічні ради з таких тем:

Серпень

Стан навчально-виховної роботи школи за минулий навчальний рік. Педагогічне навантаження на 2016-2017 н.р. Погодження планів роботи школи на 2016-2017 н.р. Внесення змін до Наказу МОН від 21.08.2013 № 1222 (початкова школа).

Затвердженння правил внутрішньо-трудового розпорядку Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на 2016-2017 н.р. Затвердження посадових обов’язків працівників

Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 на 2016-2017 н.р.

Жовтень

Традиційні та інноваційні технології як засоби соціалізації особистості учня у структурі сучасного уроку.

Грудень

Сучасний урок – шлях до формування творчої особистості учня. Активні форми роботи практичного психолога з педагогами та учнями.

Лютий

Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один із напрямків підвищення якості уроку (з досвіду роботи).

Березень

Підвищення рейтингу школи. Сучасний вчитель. Сучасний учень та випускник, який він має бути.

Квітень

Допуск учнів 4 та 9 класів до ДПА . Результати атестації учителів у 2016-2017 н.р.

Червень

Перевід учнів 1-4 класів до наступних класів. Перевід учнів 5-8 класів та 10 класу до наступних класів. Випуск учнів 9 та 11 класів.

Протягом 2016-2017 навчального року адміністрація школи, методична рада та ініціативна творча група розробили на основі діагностування всіх аспектів діяльності школи комплексно-цільову програму і на цій основі започаткували експериментальний проект «Розвиток закладу освіти на основі комплексно-цільової програми». Розроблені додатково цільові програми з основних видів діяльності школи на 2012-2017р.р:

1. Микуленко В.П. «Здоров’я дітей – майбутнє нації»

2. Слюнько Л.І. «Забезпечення наступності в навчально-виховному процесі»

3. Гурнак Л.Д. «Виховання національної свідомості особистості»

4. Газдюк Т.Д. «Обдарована дитина – майбутнє України»

5. Васюк С.Г. «Інформатизація та комп’ютеризація освіти»

У роботі використовуються різні форми організації методичної роботи:

- панорами методичних новинок;

- ярмарки педагогічної творчості;

- семінари;

- науково-практичні конференції;

- педагогічні читання;

- консиліуми.

Розглянуто широке коло питань: використання різних педагогічних технологій; формування кейсу самоосвітньої діяльності вчителя; діяльнісна направленість навчання іноземних мов; діяльність педагогічного колективу з розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів та інш.

Охоплено напрямки:

- навчальної та виховної роботи;

- методичні проблеми;

- стан викладання навчальних предметів і рівень навчальних досягнень учнів;

- питання переведення учнів до наступних класів, допуску до підсумкової атестації та випуску учнів зі школи;

- питання з безпеки життєдіяльності;

- організації харчування учнів у закладі;

- відвідування учнями школи;

- навчальна компетентність учнів і професійний рівень компетентності вчителя;

- поширення сфери сумісної праці сім’ї та школи у вихованні учнів школи;

- методичний і психологічний супровід навчально-виховного процесу в школі;

- інші питання педагогічної діяльності.

Вчителі за графіком провели контрольні роботи, зондуючі та підсумкові, результати яких узагальнили й обговорили на засіданнях методичного об’єднання.

Протягом року вчителі методичних об’єднань поповнили кабінети новими методичними та дидактичними матеріалами, серед яких значну кількість становлять у електронному вигляді.

З боку адміністрації школи ведеться постійний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. В навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з виховної роботи, класними керівниками, щомісяця розглядаються на нарадах при директорі, періодично на педрадах.Вживаються необхідні заходи щодо залучення дітей до навчання. З учнями та їх батьками проводилась індивідуальна профілактична робота, направлена на недопущення пропусків навчальних занять без поважних причин.

2. Пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують права на освіту

на 2017- 2018 навчальний рік.

Педагогічний колектив школи здійснює освітню діяльність у відповідності з Рекомендаціями щодо організації та проведення методичної роботи з педагогічними кадрами у системі післядипломної педагогічної освіти (№1/9 – 316 від 03.07.2002р.), наказами управління освіти Києво-Святошинської РДА «Про організацію методичної роботи у Києво-Святошинському районі», наказами по Боярській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 “Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками ”.

Склад методичної ради:

Штойко Р.А. – голова ради, відповідальний за вивчення і аналіз стану навчально-виховного процесу.

Маркевич А. Ю.– секретар ради, відповідальна за проведення наукової роботи учнів у шкільному відділенні МАН.

Члени ради:

Защитинська Г.О. – відповідальна за підвищення кваліфікації вчителів, проходження курсової перепідготовки;

Калугіна А.М.– відповідальна за впровадження в навчально-виховний процес роботи над проблемними питаннями;

Наконечна Т. М.– відповідальна за психологічний супровід планування та роботи методичних підструктур;

Федорченко Г. М– відповідальна за інформаційне забезпечення науково-методичної роботи.

Якимчук Н. В. – відповідальна за проф.-орієнтацію вчителів.

Германчук В. В. – відповідальна за проведення першого етапу Олімпіад.

Створено шкільні МО:

а) вчителів предметів природничо-математичного циклу – голова

Защитинська Г.О.;

б) вчителів початкових класів і вихователів ГПД – голова

Ковригіна Є.Г.;

в) вчителів гуманітарно-естетичного циклу – голова Боса Н.І.;

г) класних керівників – голова Гурнак Л.Д.

Склад творчої групи:

Яка працює над проблемою школи: «Формування конкурентноспроможної особистостізасобами традиційних та інноваційних технологій»

на 2016/2021 навчальні роки»

Юр’єва Н. Ю. –відповідальна за організацію роботи творчої групи.

Калугіна А.М.– відповідальна за впровадження в навчально-виховний процес роботи над проблемними питаннями;

Білека М. С.-відповідальна за творче, емоційне наповнювання в освітньому процесі.

Єременко А. В. , Шевель Є. – відповідальна за інтерактивні технології в навчально виховному процесі.

Бондарєва В. М. –відповідальна за спортивний і творчий підхід у навчанні.

На засіданнях медичної ради були розглянуті актуальні питання, а саме:

ЗАСІДАННЯ І (СЕРПЕНЬ)

№ з/п

Зміст

1.

Підсумки методичної роботи , роботи методичних об’єднань, творчих груп за 2016-2017 навчальний рік.

2.

Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2017-2018 навчальний рік.

3.

Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

4.

Обговорення і затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп на 2017-2018 навчальний рік.

5.

Обговорення навчальних програм із базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів.

6.

Обговорення плану проведення відкритих уроків у 2017-2018 навчальному році.

7.

Обговорення плану проведення предметних тижнів у 2017-2018 навчальному році.

8.

Психолого-педагогічний практикум: "Про створення психологічного клімату для успішної адаптації п'ятикласників в основній школі. Дотримання наступності в навчанні учнів 5-х класів".

9.

Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.

ЗАСІДАННЯ ІІ (ЖОВТЕНЬ)

1.

Робота з обдарованими дітьми.

2.

Підготовка учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

3.

Участь старшокласників у роботі шкільного відділення МАНу

4.

Про хід атестації педагогічних працівників школи. Затвердження тем педагогічних досвідів учителів школи, які атестуються районною атестаційною комісією в 2015-2016 навчальному році.

5.

Курсова перепідготовка вчителів школи.

6.

Зміст та обсяги домашніх завдань із навчальних предметів.

7.

Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу.

ЗАСІДАННЯ ІІІ (ГРУДЕНЬ)

1.

Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад із базових дисциплін, творчих конкурсах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

2.

Стан ведення гурткової роботи..

3.

Участь у професійних конкурсах вчителів школи.

4.

Взаємовідвідування уроків.

5.

Особливості викладання предметів у 9 – х класах.

6.

Використання ІКТ як засобу модернізації навчально – виховного процесу.

ЗАСІДАННЯ ІV (ЛЮТИЙ)

1.

Про хід атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки.

2.

Підготовка та організація проведення державної підсумковоїатестації в 4-х, 9-х, 11-х класах. Обговорення нормативних документів.

3.

Участь випускників школи в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Реєстрація випускників школи для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

4.

Робота з молодими вчителями.

5.

Стан викладання, якість навчально-виховного процесу в 1-х класах

ЗАСІДАННЯ V (КВІТЕНЬ)

1.

Результати чергової атестації вчителів школи.

2.

Діяльність роботи шкільних методичних об’єднань, творчих груп за
2017-2018 навчальний рік.

Щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

3.

Затвердження екзаменаційних матеріалів.

4.

Стан проведення предметних тижнів.

5.

Виконання наказу про методичну роботу в школі.

6.

Аналіз роботи педагогічного колективу над проблемним питанням школи «Формування конкурентноспроможної особистості засобами традиційних та інноваційних технологій», «Створення позитивного іміджу школи»

7.

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи нанаступний навчальний рік.

3. Головними напрямками методичної роботи є :

· вивчення постанов уряду про школу; оволодіння сучасними досягненнями психолого-педагогічної науки, методиками викладання предметів;

· основних завдань педагогічного колективу на шляху створення Нової української школи є забезпечити обговорення у педагогічних колективах Концепції Нової української школи з урахуванням оновлень від 03.04.2017.

· забезпечити детальне вивчення вчителями оновлених програм та сприяти розробці і впровадженню в навчально-виховний процес авторських програм.

· створювати сучасне освітнє середовище та освітній простір, сприяти активному впровадженню ІКТ в освітній процес.

· створювати умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, запроваджувати індивідуальні програми розвитку, включаючи корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід.

· здійснювати осучаснення бібліотеки забезпечивши її мультимедійними засобами

· забезпечити співпрацю школи та позашкільних навчальних закладів з метою формування творчих компетентностей дітей.

· забезпечити системний підхід до організації виховної роботи в зшколі з метою формування цілісної, всебічно розвиненої особистості

· сприяти поінформованості батьків, учнів та вихованців закладу щодо змісту та особливостей реформування освітньої галузі.

· систематичне вивчення й аналіз навчальних планів, програм, підручників, посібників, інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій ОІППО, районного ІМЦ;

· вивчення та впровадження сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, ППД;

· вивчення та аналіз стану викладання, якості навчальних досягнень учнів, рівня їхньої вихованості;

· сприяння самоосвітній роботі вчителів з метою безперервного підвищення їх кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

2017-2018 н.р. – це другий рік роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою «Формування конкурентноспроможної особистостізасобами традиційних та інноваційних технологій»

на 2016/2021 навчальні роки

Поетапна програма

реалізації науково-методичної проблеми школи 2016-2021н.р.

І етап – підготовчий (діагностичний, теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми)

2017-2018навчальний рік

Форма роботи

Зміст роботи

Мета роботи

Термін, відповідальний

1.

Анкетування педагогічного, учнівського та батьківського колективів

Аналіз стану роботи педагогічного та учнівського колективів

Виявлення проблем і підготовка до розуміння проблем.

Складання плану реалізації теми.

Вересень

(Заступники директора, психолог)

2.

Засідання творчої групи (директор, заступники директора, психолог, керівники методичних об’єднань, творчих груп)

Обробка даних анкетування. Виявлення рівня обізнаності педагогічного колективу

Виявлення питань для вивчення, виокремлення досвіду з цієї теми

Вересень

(Директор, заступник директора )

3.

Консультація (методисти РМЦ)

Планування та визначення перспектив роботи з проблемної теми

Складання перспективного плану роботи

Серпень

(Заступник директора)

4.

Відвідування уроків, позакласних заходів

Визначення напрямків роботи, виявлення рівня обізнаності педагогічного колективу

Виявлення досвіду для вивчення та шляхів реалізації проблемної теми

Протягом року

(Директор, заступники директора)

5.

Визначення змісту педагогічних рад, семінарів, педагогічних читань

Планування та визначення перспектив роботи з проблемної теми

Планування шляхів реалізації проблемної теми

Вересень

(Директор, заступники директора )

6.

Розробка матеріалів психолого-педагогічної діагностики вчительського та учнівського колективів, а також батьківської громадськості.

Виявлення рівня обізнаності щодо шляхів реалізації проблеми, визначення рівня інклюзії

Визначення шляхів діяльності школи за проблемною темою (створення банку психолого-педагогічних діагностик, планування шляхів реалізації проблемної теми)

Жовтень-грудень

(Заступники директора, психолог)

7.

Складання плану роботи над проблемною темою

Визначення напрямків роботи, розподіл обов’язків, етап взаємодії учасників навчально-виховного процесу

Забезпечити логічну послідовність вирішення завдань через взаємодію всіх учасників навчально-виховного процесу

Жовтень

(творча група)

8.

Педагогічна рада «Про діяльність педагогічного колективу щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми «Формування конкурентоспроможної особистості засобами традиційних та інноваційних технологій»

Затвердження заходів щодо реалізації єдиної науково-методичної проблеми

Ознайомлення всього колективу з перспективним планом реалізації науково-методичної проблеми

Жовтень

(Директор школи, заступник директора)

9.

Відкриті виховні заходи та уроки з використанням інноваційних технологій.

Уроки досвідчених вчителів з використанням ІТ

Виявити ППД із проблеми з метою допомоги тим, хто не визначився в роботі з проблемною темою.

Протягом

навчального року

(Директор школи, заступники директора )

10.

Психолого-педагогічний семінар «Непередбачувана ситуація в педагогічній взаємодії»

Опрацювання педагогічних та психологічних аспектів у педагогічній взаємодії

Надати допомогу педагогам у вирішенні непередбачених ситуацій взаємодії «учитель-учень», «учень-учень».

Жовтень

(психолог)

11.

Семінар-практикум «Оцінювання діяльності учнів у навчальному процесі»

Опрацювання нормативних документів та ознайомлення з практичним досвідом оцінювання діяльності учнів

Поглиблення практичних знань з методики оцінювання навчальних досягнень учнів

Листопад

(заступник директора)

12.

Педагогічна рада «Підвищення професійної компетентності вчителів – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу»

Формування передового педагогічного досвіду

Намітити шляхи підвищення професійної компетентності вчителів з метою удосконалення навчально-виховного процесу

Січень

(заступник директора з навчально-виховної роботи)

13.

Психолого-педагогічний семінар «Конфлікти і способи їх вирішення»

Опрацювання методів і прийомів запобігання конфліктам

Поглибити практичні знання і вміння вирішувати конфліктні ситуації у навчально-виховному процесі

Лютий

(психолог)

14.

Педагогічна рада «Організація навчально-виховної роботи школи з формування національно-патріотичного виховання»

Опрацювання педагогічних та психологічних аспектів у процесі формування національно-патріотичного виховання»

Розробити комплекс заходів щодо посилення патріотичного виховання з урахуванням основних засад Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади

Березень

(заступник директора з виховної роботи)

15

Постійно діючий психолого-педагогічний семінар з питань подальшого запровадження інклюзивного навчання

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників до роботи в умовах інклюзивного навчання

Поглиблення практичних знань та умінь при роботі з дітьми та батьками

1 раз на рік

Квітень

(психолог)

РОЗДІЛ ІІI

1. Організація навчального- виховного процесу.

Головні зусилля педагогічний колектив зосереджує на впровадженні Державних стандартів базової та повної середньої освіти, розвиток життєвої компетентності учнів школи. Методична робота націлена на створення творчої атмосфери в колективі, ефективне втілення інновацій у навчально-виховний процес, проектних технологій, надання реальної дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої педагогічної майстерності, створенню власної творчої лабораторії. На виконання цих завдань і націлена діяльність шкільного методичного кабінету.

Завдання на 2017-2018 навчальний рік

За результатами аналізу роботи колективу школи за попередній навчальний рік, враховуючи визначені недоліки, потреби учасників навчально – виховного процесу, керуючись нормативною базою та новими вимогами і потребами розвитку сучасної освіти, поставлено наступні завдання:

Продовжити діяльность педагогічного колективу школи над реалізацією ІІІ етапу загальношкільної проблеми «Формування конкурентноспроможної особистостізасобами традиційних та інноваційних технологій»

на 2016/2021 навчальні роки

Підпорядкувати діяльність школи на реалізацію наступних цілей:

1. Реалізацію наступних цілей:

- ознайомлення педагогічного колективу з ключовими поняттями проблеми школи;

- визначення тенденцій розвитку педагогічного процесу в рамках реалізації проблеми;

- сформувати позитивне ставлення учасників навчально-виховного процесу до реалізації загальношкільної проблеми;

- мотивувати членів педагогічного колективу до вироблення власного бачення та шляхів реалізації методичної проблеми.

Створити умови для впровадження завдань щодо реалізації проблеми школи:

- діагностування та анкетування вчителів з метою виявлення труднощів і шляхів реалізації проблеми з метою визначення рівня готовності до реалізації інноваційної діяльності педагогів;

- аналіз рівня інформатизації школи;

- визначення рівня комунікаційної компетентності педагогічних працівників;

- створення умов для методичного вдосконалення педагогічних працівників;

- створення системи шкільних інформаційних ресурсів (розробки уроків, методична література, мультимедійні проекти,база даних шкільної бібліотеки тощо);

- висвітлення тематичної інформації серед учасників навчально-виховного процесу.

Створити у педагогічному колективі власну модель інноваційного розвитку освітнього закладу.

1. Підвищення конкурентоздатності школи в соціумі міста.

2. Пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання учнів, управління навчальним процесом та професійним розвитком педагогів.

3. Розробити інструктивно-методичні матеріали для моніторингу якості освіти, педагогічного моніторингу, психологічного моніторингу, моніторингу здоров’я.

4. Практично застосовувати вчителями школи вміння користуватись технічними засобами з метою підвищення ефективності уроку, продуктивності навчання.

5. Розвивати в учнів стійкий інтерес до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися, займатися плануванням своєї навчальної праці, пізнавання джерел знань, уміння оцінювати їхню користь, творчого мислення, вміння аналізувати свої помилки, різнобічного застосування знань, здійснювання самооцінки.

6. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: інтелектуального, творчого, спортивного,естетичного.

7. Надання кожному учневі освіти відповідно до його можливостей, здібностей та інтересів; надання можливостей самореалізації, самопрезентації учня в процесі виховання, навчання.

8. Підготовка учнів до свідомого вибору майбутньої професії.

9. Досягнення учнями високих освітніх результатів на предметних олімпіадах І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад, Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика , в роботі МАН, конкурсах тощо.

10. Провести порівняльне аналітичне дослідження за результатами ЗНО та річного оцінювання навчальних досягнень учнів, розробити дієві рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.

11. Продовжити впровадження тренінгового й контрольного тестування з

навчальних предметів щодо підготовки учнів до ЗНО.

12. Розвиток педагогічної співпраці сім’ї, школи і громадськості як реальний шлях утвердження демократизації та гуманізації в шкільному житті.

13. Забезпечення сприятливих умов для фізичного розвитку учнів, дотримування санітарних правил, правил техніки безпеки.

14. Зміцнення матеріально-технічної бази школи; забезпечення навчально-виховного процесу сучасними технічними засобами, комп’ютерною та мультимедійною апаратурою.

15. Сприяння розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального

та морального потенціалу; формуванню особистості патріота України гідного

громадянина, який усвідомлює свою приналежність до сучасної

Європейської цивілізації;

16. Створення умов для розвитку інформаційно-комунікаційних та

комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесуу позаурочній діяльності;

17. Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування

здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного

здоров’я;

28.Формування культури спілкування,безпечного толерантного середовища

та інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу.

Організація навчального процесу.

Модуль І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за

Виконання

Відмітка

про

виконання

1

2

3

4

5

1.

1. Планування та реалізація заходів щодо виконання Закону України “Про загальну середню освіту”:

- збільшення контингенту школярів;

- створення сприятливих умов для відвідування учнями школи;

- забезпечення відвідування школи всіма учнями мікрорайону;

- створеня рівних умов для отримання якісної освіти

Протягом навчальногороку

Директор

2.

Забезпечити вчасне оформлення актів-дозволів на роботу школи в 2017-2018

навчальному році.

Серпень

2017р.

Директор

3.

Здійснити зарахування новоприбулих учнів до школи.

Серпень

2017р.

Директор

Секретар

4.

Здійснити зарахування учнів 1,10 класів до школи.

Серпень

2017р.

Директор

Секретар

5.

Затвердити режим роботи школи.

Серпень

2017р.

Директор

6.

Розподілити громадські доручення серед педагогічних працівників школи.

Серпень

2017р.

Директор

7.

Розподілити обов’язки між адміністрацією школи.

Серпень

2017р.

Директор

8.

Затвердити структуру навчального року та тривалість навчального тижня.

Серпень

2017р.

Директор

9.

Провести нараду при директорові з питань організації навчального року.

Серпень

2017р.

Директор

10.

Скоординувати план позакласної та позашкільної виховної роботи з планами міського управління освіти, позашкільних установ, закладів культури та інших організацій.

Серпень

2017р.

Заступник директора з виховної роботи

11.

Підготувати та провести попередній збір учнів.

Серпень

2017р.

Класні керівники

12.

Закріпити кабінети школи за вчителями, класами.

Серпень

2017р.

Директор

13.

Двічі на рік проводити перевірку навчальних кабінетів.

Серпень

2017р.

Січень 2018р

Дирекція,

Профспілковий комітет

14.

Обговорити і погодити план роботи школи на 2017-2018 навчальний рік.

30.08.2017р.

Педагогічна рада

15.

Регулярно поновлювати інформаціюна сайті школи.

Протягом року

Секретар

16.

Забезпечити своєчасне видання управлінських рішень (наказів, розпоряджень, оголошень, тощо).

Протягом року

Директор

17.

Видати накази по організованому початку навчального року.

до 01.09.2017р.

Директор

18.

Скласти розклад уроків, гуртків, факультативів, ГПД, індивідуальних та групових занять, гуртків, спортивних секцій.

30.08.2017 –

10.09.2017

Директор

Заступник директора з НВ роботи

19.

Провести облік дітей на території обслуговування школи (рейд по всеобучу).

Серпень

2017р.

Заступник директора з виховної роботи

20.

Провести відповідну роботу по вчасній організації гарячого харчування учнів.

до 1 вересня

2017р.

Вчитель, відповідальний за організацію гарячого харчування учнів

21.

Організувати роботу зі створення належних умов навчання дітей за індивідуальною формою.

Вереень

2017р.

Заступник директора з НВ роботи

22.

Забезпечити якісне і вчасне планування навчально-виховної роботи класних керівників.

до 06.09.2017р.

Заступник директора з НВ роботи

23.

Скласти графіки чергування учнів, вчителів по школі.

до 07.09.2017р.

Заступник директора з НВ роботи

24.

Прорецензувати, скоригувати календарні плани викладання предметів

до 15.09.2017р.

Заступник директора з НВ роботи

25.

Оформити класні журнали згідно інструкції.

до 20.09.2017р.

Класні керівники

26.

Оформити особові справи новоприбулих учнів.

до 01.10.2017р.

Класні керівники.

27.

Сприяти роботі шкільного відділення МАН. Підготувати наукові роботи для участі в районному (обласному) етапі конкурсу – захисту учнівських робіт МАН. Організувати участь учнів в районній інтелектуальній олімпіаді.

Вересень 2017р.

Травень

2018р.

Голова координаційної ради шкільного відділення МАН

28.

Організувати та провести шкільний етап предметних олімпіад:

§ з математики (5-11 кл.);

§ з географії (7-11 кл.);

§ з біології (8-11 кл.);

§ з хімії (8-11 кл.);

§ з англійської мови (8-11 кл.);

§ з німецької мови (8-11 кл.);

§ з інформатики (9-11 кл.);

§ з основ правознавства (9-11 кл.);

§ з фізики (7-11 кл.);

§ з історії (8-11 кл.);

§ з основ економіки (11 кл.);

§ з трудового навчання (9, 11 кл.);

§ з української мови та літератури (7-11 кл.);

§ з світової літератури (9-11 кл.);

§ з екології (11 кл.)

§ з астрономії (11 кл.)

За графіком

Заступник директора з НВ роботи

Вчителі - предметники

.

29.

Організувати та провести підготовку переможців шкільних предметних олімпіад до участі в районних предметних олімпіадах.

Листопад -Грудень

2017

року

Заступник директора з НВ роботи

Вчителі - предметники

30.

Забезпечити участь переможців районного етапу предметних олімпіад в обласних та Всеукраїнських етапах предметних олімпіад.

Січень-березень 2018 року

Заступник директора з НВ роботи

Вчителі - предметники

31.

Організувати систему навчання з цивільної оборони за окремим планом.

Протягом року

Заступник директора з НВ роботи

32.

Організувати проведення предметних навчальних практик та екскурсій учнів 1-8 та 10-их класів.

Січень-травень

2018р.

Заступник директора з НВ роботи

33.

Встановити терміни проведення ДПА у випускних класах, скласти графіки проведення консультацій (відповідно до рекомендацій Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України).

Квітень

2018р.

Заступник директора з НВ роботи

34.

Розробити навчальні плани на 2016-2017н.р., затвердити їх в управлінніосвіти, науки, молоді та спорту Києво – Святошинської РДА.

Травень

2018р.

Директор

Заступник директора з НВ роботи

35.

Скласти графік щорічних основних відпусток працівників школи.

Травень

2018р.

Директор

36.

Скласти попередню тарифікацію вчителів школи.

Травень

2018р.

Директор

Організація виховного процесу.

Модуль ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

з/п

Зміст заходів

Класи

Строки виконання

Відповідальні за

виконання

Відмітка про виконання

1.

День знань:

- святкова лінійка;

- перший урок

1-11

01.09.2017р.

Заступник директора з ВР

2.

Заходи щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

1-11

За окремим планом

Соціально-психологічна служба

3.

Тиждень безпеки дорожнього руху (за окремим планом).

1-11

11.09.2017р.-15.09.2017р.

Класні керівники

4.

Відзначення Дня міста

- участь у міських заходах до Дня міста;

- конкурс малюнків «Моє місто»

1-11

1-11

14.09.2017р.

15.09.2017р.

12.09.2017р.

Заступник директора з ВР

Класні керівники

Вчитель образотворчого мистецтва

5.

День Здоров'я.

2-11

26.09.2017р.

Адміністрація

Вчителі фізкультури

Класні керівники

6.

Святкування Дня вчителя:

- випуск стіннівок;

- святковий концерт присвячений Дню вчителя;

- вітання вчителів-ветеранів школи.

1-11

1-11

8-11

03.10.2017р.

06.10.2017р.

05.10.2017р.

Редколегія класів

Педагог-організатор

Вчитель музики

Класні керівники

7.

Вибори президента та парламенту школи

9-11

02.10.2017р.-13.10.2017р.

Заступник директора з ВР

8.

Шкільний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий відгук на сучасну дитячу прозу для учнів

4-5 класів.

4-5

Вересень-жовтень

2017р.

Бібліотекар школи

9.

Тиждень бібліотеки (за окремим планом)

Акція «Живи, книго!»

16.10.2017р.-12.10.2017р.

Бібліотекар школи

10.

Шкільний тур інтелектуальних ігор.

10-11

16.10.2017р.

Голова координаційної ради шкільного відділення МАН.

11.

Свято квітів.

1-11

20.10.2017р.

Педагог-організатор,

класні керівники

12.

День милосердя.

1-11

23.10.2017р.

Соціальний педагог, педагог-організатор

13.

Свято «Мова наша солов’їна»

5-7

Жовтень

2017

Вчителі української мови та літератури

Класні керівники

14.

Конкурс малюнка «Країн багато – планета єдина».

3-4

Жовтень

2017

Вчитель образотворчого мистецтва

Класні керівники

15.

Робота за планом осінніх канікул (за окремим планом).

1-11

23.10-27.11

2017

Класні керівники

16.

Тиждень захисту дітей: «Ми проти насилля».

1-11

30.10-03.11

2017

Соціально-психологічна служба

Класні керівники

17.

Місячник української писемності та мови.

1-11

01.11-30.11

2017

Вчителі української мови та літератури

18.

Гра-знайомство «Ми прийшли в середню школу».

5

15.11.2017

Класні керівники

19.

Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені П.Яцика.

Листопад

Учителі української мови та літератури

20.

Патріот-шоу «Я люблю Україну».

8-11

23.11.2017

Педагог-організатор,вчителі української мови

21.

Тематичні класні години щодо вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій.

1-11

24.11.2017

Класні керівники

22.

Місячник морально-правового виховання (за окремим планом).

1-11

01.12-29.12

2017

Кл.керівники

Соціально- психологічна

служба,

вчителі історії і права

23.

Випуск стінгазет до Дня збройних сил України «Наші хлопці - молодці».

8-10

06.12.2017

Педагог-організатор

24.

Військово-спортивне свято «Козацькі забави».

10-11

06.12.2017

Вчитель предмета Захист Вітчизни

25.

Уроки мужності, присвячені Збройним Силам України.

1-9

04.12-08.12

2017

Класні керівники

26.

Тиждень історії і права:

- тематичні класні години «Підліток і закон»;

- зустрічі з працівниками юстиції.

1-11

11.12-15.12

2017

Вчителі історії та права,

Соціальний педагог

Класні керівники

27.

Новорічні свята.

1-11

18.12-27.12

2016

Педагог-організатор

Класнікерівники

28.

Робота за планом зимових канікул.

1-11

30.12-12.01

2017-2018

Класні керівники

29.

Тематичні класні години:

- День Соборності України.

- до Дня пам’яті героїв Крут.

1-11

22.01.2018

Класні керівники

Вчителі історії

30.

Презентація «Відомі постаті рідного краю».

10-11

01.02.2018

Педагог-організатор

Бібліотекар

31.

Вечір зустрічі з випускниками школи.

1-11

02.02.2018

Адміністрація школи

Класні керівники

32.

Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності.

1-11

05.02-09.02

2018

Вчитель ОБЖ

Класні керівники

33.

Участь в першості району з волейболу серед хлопців та дівчат.

8-11

січень-лютий

2018

Вчитель фізичного виховання

34.

Шкільний конкурс «Молодь обирає здоров'я».

8-11

січень-лютий

2018

Класні керівники

35.

День святого Валентина

Робота поштової скриньки.

1-11

14.02.2018

Педагог-організатор

36.

Просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії торгівлі людьми.

9

22.02.2018

Соціально-психологічна служба

37.

- уроки-зустрічі з військовослужбовцями.

Вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

1-11

Лютий

2018

Класні керівники

38.

Тиждень початкових класів( за окремим планом)

1-4

Лютий

2018

Класоводи

1-4 класів

39.

Сімейне свято: «Спортивна родина».

1-4

09.03.2018

Вчитель фізичного виховання

40.

Шевченківський тиждень (за окремим планом) «Пісня Кобзаря живе в серці українців».

1-11

05.03-09.03

2018

Вчителі української мови

41.

Святковий концерт до Міжнародного жіночого Дня.

1-11

07.03.2018

Педагог-організатор

42.

Загальношкільний фестиваль-конкурс талантів „Найталановитіший”.

5-11

12.03-16.03

2018

Педагог-організатор

43.

Випуск стінгазет

«Наш дружний клас».

1-9

15.03.2018

Класні керівники

44.

До Міжнародного Дня рідної мови. Конкурс авторських віршів.

1-11

22.03.2018

Вчителі української мови та літератури

45.

Тиждень дитячої та юнацької книги.

1-11

За планом РМЦ

Бібліотекар школи

46.

Місячник екологічного виховання (за окремим планом).

1-11

02.04-30.04

2018

Вчитель біології,

Класні керівники

47.

Пасхальна листівка.

1-4

Протягом квітня

Класоводи

1-4 класів

48.

Виставка

«Писанка моєї родини».

1-7

09.04.2018

Педагог-організатор Класні керівники

49.

День самоврядування.

02.04.2018

Педагог-організатор

Шкільний парламент

50.

Профорієнтаційна робота.

9-11

Квітень

2018

51.

Тиждень фізики та астрономії.

7-11

09.04-13.04

2018

Вчитель фізики

52.

Конкурс екологічних агітбригад.

7-11

Квітень

2018

Вчитель біології

53.

Конкурс «Міс Дюймовочка»

2-4

19.04.2018

Класоводи

2-4 класів

54.

Тематична класна година, присвячена Всесвітньому Дню Довкілля.

5-11

19.04.2018

Класні керівники

55.

Участь у акції

«Чисте місто».

1-11

Протягом місяця

Класні керівники

56.

Зустріч з ліквідаторами аварії на Чорнобильській АЕС.

9-11

26.04.2018

Класні керівники

57.

Тиждень патріотичного виховання (за окремим планом).

1-11

07.05-11.05

2018

Класні керівники, вчителі історії, «Захисту Вітчизни»

58.

Заходи до 69-ої річниці Великої Перемоги:

- зустріч з ветеранами Великої Вітчизняної війни ;

- уроки пам’яті;

- участь у міських заходах до Дня Перемоги

1-11

В рамках тижня патріотич. Виховання

Класні керівники

Педагог-організатор

59.

Заходи до Всесвітнього дня родини.

1-4,

5-11

14.05.2018

Вихователі ГПД,

Класні керівники

60.

Заходи до Всесвітнього дня без тютюну.

5-11

21.05.2018

Соціально-психологічна служба, класні керівники

61.

Заходи до Міжнародного Дня Європи.

1-11

Травень

2018

Заступник директора з ВР

62.

Організація літнього оздоровлення дітей.

1-8

Протягом місяця

2018

Заступник директора з ВР

Класні керівники

63.

Свято «Прощання з початковою школою».

4

25.05.2018

Класовод 4-го класу

Вчитель музики

64.

Свято останнього дзвоника.

1-11

25.05.2017

Заступник директора з ВР

Педагог-організатор

Вчитель музики

65.

Робота пришкільного дитячого табору «Лісовий»

1-8

28.06 – 08.06

2017

Директор табору

Робота з учнями, вчителями, батьками.

Модуль ІІІ. РОБОТА З УЧНЯМИ, ВЧИТЕЛЯМИ, БАТЬКАМИ

п.п

Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні

за

виконання

Відмітка

про

виконання

1

2

3

4

5

1.

Підготувати статистичну звітність по формі ЗНЗ-1 та ЗНЗ-2, РІК-83 списки вчителів.

Вересень

Директор школи

Робота з учнями

2.

Здійснювати зарахування до 1 класу учнів з 6 років у відповідності до нормативних актів; зарахувати учнів 10-х класів.

Серпень

Адміністрація школи

3.

Організувати заходи по роз’ясненню прав і обов’язків учнів у відповідності до Закону України «Про загальну середню освіту».

Протягом року

Класні керівники

4.

Продовжити цілеспрямовану роботу класних керівників по ознайомленню учнів з положеннями Конвенції ООН про права дитини, нормативно – правовими актами стосовно охорони дитинства.

Протягом року

Класні керівники

5.

Скласти списки дітей-сиріт, напівсиріт, з неблагополучних сімей, сімей, які проживали в зоні Чорнобильської АЕС. Надавати цим дітям постійну допомогу із фонду всеобучу.

Вересень

Заступник директора з ВР

6.

Організувати роботу громадського інспектора.

Вересень

Заступник директора з ВР

7.

Організувати безкоштовне харчування учнів.

Серпень – вересень

Адміністрація школи

8.

Скласти графік харчування учнів.

Раз на тиждень контролювати видачу гарячих сніданків, обідів.

до 10.09

Протягом року

Адміністрація школи

9.

Сформувати і затвердити раду профілактики правопорушень, спланувати роботу ради.

Вересень

Заступник директора з ВР

10.

Провести збори класних колективів та обрати актив класу і представників класів у шкільному парламенті.

До 20.09

Класні керівникі

11.

Здійснити грунтовний аналіз потреб учнів початкової, середньої та старшої школи в гуртковій роботі з метою задоволення інтересів кожної особистості в розвитку індивідуальних здібностей.

Вересень

Заступник директора з ВР

12.

Організовувати та сприяти якісному оздоровленню в стаціонарних таборах України дітей – сиріт, позбавлених батьківського піклування, дітей - інвалідів, постраждалих від аварії на ЧАЄС.

Протягом року

Заступник директора з ВР

13.

Організувати медичний контроль за здоров’ям учнів.

Протягом року

Медична сестра

14.

Забезпечувати якісну організацію поглиблених щорічних медоглядів школярів.

Протягом року

Медична сестра

15.

Продовжити цілеспрямовану просвітницько – виховну роботу по формуванню гігієнічних навичок та засад здорового способу життя.

Протягом року

Медична сестра

16.

Забезпечувати безпечні і нешкідливі умови навчання; належний режим роботи.

Протягом року

Адміністрація школи

17.

Створювати належні умови для фізичного роз розвитку та зміцнення здоров’я школярів.

Протягом року

Адміністрація школи

Вчитель фізичного навчання

18.

Організувати роботу школи активу шкільнного самоврядування.. Систематично проводити засідання шкільного парламенту (за окремим планом ).

Протягом року

Заступник директора з ВР

19.

Організувати роботу з учнями, які мають відхилення у поведінці та навчанні.

Протягом року

Соціально – психологічна служба

20.

Організувати роботу з обдарованими учнями.

За окремим планом

Заступник директора з НВ

роботи

21.

Упроваджувати заохочення учнів:

Ø Систематично проводити діагностику здібностей учнів школи (обдаровані учні, учні з низьким потенціалом);

Протягом року

Класні керівники

психолог

Ø Поповнювати портфоліо обдарованих учнів із наступним оприлюдненням на батьківських зборах, класних годинах

Протягом року

Класні

керівники

Ø Написання подячних листів батькам;

Протягом року

Класні керівники

Ø Привітання кращих учнів у класних куточках;

Протягом року

Класні керівники

Ø На сайті школи висвітлення інформації про переможців конкурсів і олімпіад, «Золотої десятки» найкращих учнів у навчанні;

Протягом року

Вчитель фізики

Ø Інформація у шкільній газеті про досягнення учнів класу;

Протягом року

Класні керівники

Ø Продовжити практику нагородження учнів свідоцтвами, грамотами школи встановленого зразка за участь і перемогу в усіх навчальних і виховних заходах школи як засіб морального стимулювання;

Травень

Адміністрація школи

Ø Провести загальношкільне свято День знань.

Травень

Заступник директора з ВР

22.

Забезпечувати безпечні і нешкідливі умови навчання; належний режим роботи.

Протягом року

Адміністрація школи

23.

Забезпечити рівний доступ до користування

ТНЗ, бібліотечним фондом та обладнанням спеціалізованих кабінетів.

Протягом року

Адміністрація школи

24.

Залучення до партнерської співпраці на рівні вчитель – учень (створення спільних проектів, творчих робіт).

Протягом року

Вчителі школи

25

Забезпечити умови для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їхніх природних задатків, нахилів шляхом

· включення до варіативної складової навчальних планів спецкурсів та факультативів;

· удосконалення навчальних планів спецкурсів та факультативів;

· залучення до проектної діяльності (шкільний, межрегіональний, міжнародний рівень)

· залучення до участі у предметних конкурсах, олімпіадах, тощо.

Постійно

Вчителі - предметники

26

Проводити аналіз працевлаштування випускників школи з урахуванням обраного профілю з метою корекції профілізації

Кожен рік

Класні керівники

27

Здійснювати інформаційно-педагогічний супровід обдарованих дітей з метою надання консультацій щодо створення особистих порт фоліо в рамках

 • круглого столу «Портфоліо учня – крок до успіху»
 • педагогічних консультацій

До 15.12 кожного року

систематично

Заступник директора з ВР

28

Удосконалення алгоритмів, пам’яток для обдарованих дітей, способів проведення самостійної науково-практичної діяльності.

Протягом 2017-2018 н.р.

Заступник директора з НВ

роботи

29

Залучення учнів до соціологічних досліджень як форми наукової роботи учнів

Постійно

Соціально-психологічна служба

30

Започаткувати та удосконалити роботу гуртків, направлених на розвиток творчості

естетично обдарованих дітей

 • вокального
 • декоративно - ужиткового
 • хореографічного

До 01.10.2017

Заступник директора з ВР

31

Проводити творчі звіти учасників гуртків наприкінці кожного року

Травень кожного року

Заступник директора з ВР

32

Проведення фестивалю «Найталановитіший»

Кожного року

Заступник директора з ВР

33

Удосконалити роботу шкільного парламенту через співпрацю з психологом та «Школою Лідерів»

Постійно

Заступник директора з ВР

Робота з батьками

34

Організувати роботу загальношкільного батьківського комітету школи, класних батьківських комітетів, спланувати їх діяльність.

Вересень -

Жовтень

Адміністрація школи

35.

Організувати роботу Ради школи як найвищого колегіального органу самоврядування.

Протягом року

Адміністрація школи

36.

Організувати засідання Ради школи.

За планом

Голова Ради школи

37.

Організувати роботу психолого – педагогічного консультаційного пункту для батьків.

Протягом року

Соціольно – психологічна служба.

38.

Організувати та провести загальношкільні батьківські збори.

Вересень, січень, травень

Адміністрація школи

39.

Активізувати роботу батьківського лекторію.

Включитидо тематики засідань бесіди:

- профілактика правопорушень

- прфілактика шкідливих звичок

- формування морально – етчних

- контроль за реальним станом дітей

- ознайомлення із положенняминового Державного стандарту

- ознайомлення із заходами на реалізацію загальношкільної проблеми

Вересень,

листопад

січень,

березень

Адміністрація школи

40.

Провести День відкритих дверей для батьків першокласників.

Жовтень

Адміністрація школи

41

Організація консультування батьків щодо роботи з обдарованими дітьми

Постійно

Соціально-психологічна служба

Робота з вчителями

42.

Провести звірку картотеки кадрів (за методичними об'єднаннями).

Вересень

Директор школи

43.

Здійснити розподіл педагогічного навантаження, скласти тарифікаційні списки вчителів.

До 01.09

Адміністрація школи

44.

Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при КОІППОК

Протягом року

Заступник директора з НВ роботи

45.

Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

Протягом року

Адміністрація школи

46.

Сприяти оплаті класного керівництва, перевірки зошитів, завідування навчальними кабінетами, майстернями; керівництва ШМО, гурткової роботи інших видів педагогічної діяльності.

Протягом року,

з 01.09.

Директор школи

47.

Здійснювати колегіальний розподіл, обговорення та узгодження педагогічного навантаження .

Травень

Адміністрація школи Профсоюзний комітет

48.

Сприяти участі вчителів у професійних конференціях, семінарах.

Протягом року

Адміністрація школи

49.

Сприяти підвищенню рівня володіння вчителями ІКТ

Жовтень

Адміністрація школи

50.

Організувати заходи з розвитку комунікативних компетенцій вчителя:

- тренінг «Попередження емоційного та професійного згорання вчителя»

- навчальний семінар «Розвиток емоційного інтелекту класного керівника».

січень

лютий

Адміністрація школи

51

Організація постійно діючого семінару для учителів, які працюють з обдарованими дітьми, спрямованого на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної підготовки

Постійно

Адміністрація школи

52

Педагогічна рада

· «Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми»

Жовтень 2017

Заступник директора з НВ роботи


2. Атестація педагогічних працівників.

Модуль ІV. АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

п/п

Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні за

виконання

Відмітка

про

виконання

1

2

3

4

5

1

Забезпечувати вчасне подання замовлень на проходження курсової перепідготовки при КОІПОПК

Серпень

Заступник директора з НВ роботи

2

Сприяти організації і проведенню атестації вчителів школи у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників:

Протягом року

Заступник директора з НВ роботи

- створення атестаційні комісії I рівня;

до 20.09.2017

- подати до атестаційної комісії ІІ рівня списки педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації;

до 10.10.2017

- атестаційна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації;

до 20.10.2017

- подання матеріалів (довідка-подання, методичні розробки) учителів, які атестуються та презентують на встановлення (підтвердження) педагогічних звань до РМЦ

до 01.11.2017

- вивчення педагогічної діяльністі осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічного працівника в роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи, тощо;

до 15.03.2018

- подати до атестаційної комісії ІІ рівня атестаційні листи педагогічних працівників, які атестуються.

до 02.04.2018

3

Організувати роботу атестаційної комісії.

до 20.09.2017

Директор школи

4

Провести засідання атестаційної комісії:

- про розподіл обов'язків між членами атестаційної комісії;

- планування роботи атестаційної комісії;

- графік роботи атестаційної комісії;

- організаційні (умови атестації).

до 20.09.2017

Директор школи

- розгляд заяв учителів, які атестуються;

- розгляд заяв учителів, які атестуються позачергово;

- про перенесення строку атестації;

- співбесіда з педагогічними працівниками щодо складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації;

до 10.10.2017

- розгляд атестаційних матеріалів педагогів, які претендують на підвищення кваліфікаційної категорії та (або) встановлення педагогічного звання;

Січень

2018р.

- розгляд атестаційних листів вчителів, які атестуються на засіданні шкільної атестаційної комісії.

- поточні питання під час підготовки і проведення атестації.

до 05.03.2018

- матеріали з питань атестації педагогічних працівників;

- прийняття рішень (в межах своєї компетенції) про відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій та педагогічних звань;

до 02.04.2017

- оформлення документації за підсумками атестації педагогічних працівників (атестаційні листи, протоколи засідань, накази);

з 9.04.2017 до 20.04.2017

- підготовка звітної та статистичної документації.

Травень


Державний стандарт загальної середньої освіти.

Модуль V. ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

п/п

Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечувати виконання Державного стандарту початкової освіти.

Протягом року

Адміністрація школи, педагогічний колектив

2.

Аналіз підручників для 5 класу.

Серпень

Протягом року

Бібліотекар школи

3.

Провести нараду при директорові:

 1. Додержання Державного стандарту загальної середньої освіти.
 2. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів.
 3. Правильність ведення поточного та підсумкового оцінювання.

Вересень

2017

Директор школи

4.

Сприяти творчому підходу педагогічних працівників до вибору і використання освітніх програм, навчальних курсів, посібників до варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

Вересень

2017

Заступник директора з НВ роботи

5.

Через систему внутрішкільного контролю здійснювати контроль за дотримання вимог Державного стандарту освіти.

Протягом року

Адміністрація школи

6.

Забезпечувати навчальне методичне забезпечення освітянського стандарту.

Протягом року

Адміністрація школи

7.

Продовжити розвиток і удосконалення шкільної системи профільного, допрофільного і пропедевтичного навчання з творчим використанням інваріантної і варіативної складових змісту загальної середньої освіти. (За окремою програмою).

Протягом року

Адміністрація школи

9.

Розширити співпрацю з ЦМСПС, ОІППО з питань профільного навчання.

Протягом року

Адміністрація школи

10.

Удосконалювати і творчо розвивати форми, спосіб, зміст і методи поточного та підсумкового оцінювання знань учнів.

Протягом року

Адміністрація школи

11.

Проводити системний контроль за відповідністю освітнього рівня учнів (контрольні зрізи знань, моніторинги навчальних досягнень).

Протягом року

Адміністрація школи

12.

Складання графіка проведення

контрольних, лабораторних, практичних робіт; навчальних екскурсій та практик.

Вересень

січень

Заступник директора з НВ роботи

13.

Забезпечувати вчасне і якісне подання замовлень на виготовлення документів про освіту випускникам базової і повної середньої школи.

Січень

2018

Заступник директора з НВ роботи

14.

Провести моніторингові дослідження:

- навчальних досягнень учнів за предметами ;

Двічі на рік

Заступник директора з НВ роботи

Учителі-

предметники

-вивчення рівня інформаційно – комунікаційних та комунікативних компетенцій вчителів школи;

Жовтень

2017

Адміністрація школи

- вихованості учнів;

Лютий-березень

2018

Заступник директора з ВР

-моніторинг із реалізації загальношкільної проблеми;

Квітень

2018

Заступник директора з НВ роботи

- участь педагогів у методичній роботі;

Протягом року

Заступник директора з НВ роботи

- участь класних керівників у виховній та методичній роботі.

Протягом року

Заступник директора з НВ роботи

15.

Здійснювати постійний контроль за веденням поточного та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів учителями-предметниками.

Протягом року

Заступник директора з НВ роботи

16.

Контролювати виконання навчальних програм учителями-предметниками.

Двічі на рік

Заступник директора з НВ роботи

17.

Вивчити стан викладання в школі навчальних предметів та виховної роботи:

Ø Предмети естетичного циклу

Жовтень

2017

Адміністрація школи

Ø Стан роботи гуртків

Листопад

2017

Адміністрація школи

Ø Англійська мова (1-4 класи)

Ø ГПД

Лютий

2018

Адміністрація школи

Ø Географія

Березень

2018

Адміністрація школи

Ø Етика (5-6 класи)

Ø Охорона життя та здоров’я учнів

Квітень

2018

Адміністрація школи

19.

Ефективність роботи методичного об'єднання вчителів суспільно – гуманітарного циклу.

Лютий

2018

Заступник директора з НВ роботи

20.

Проводити моніторинг виконання інваріантної складової змісту загальної середньої освіти.

Грудень, червень

Заступник директора з НВ роботи

22.

Підготувати матеріали до проведення державної підсумкової атестації учнів

4 – го класу.

Квітень

2018

Адміністрація школи

21.

Здійснити державну підсумкову атестацію учнів початкової школи (4 клас).

Травень

2018

Адміністрація школи

22.

Підготувати матеріали до проведення державної підсумкової атестації учнів 9, 11-их класів.

Квітень

2018

Адміністрація школи

24.

Забезпечувати високу організаційно – методичну якість підготовки і проведення державної підсумкової атестації.

Квітень,

Травень

2018

Адміністрація школи

25.

Переведення учнів до наступних класів здійснювати у повній відповідності до порядку, встановленому Міністерства освіти. Науки, молоді та спорту України.

Травень, Червень

2018

Адміністрація школи

26.

Провести державні підсумкові атестації учнів 9, 11-их класів. Здійснити аналіз результатів атестації.

Травень

2018

Адміністрація школи

27.

Провести педагогічні ради «Про переведення учнів до наступного класу та випуск зі школи».

Червень

2018

Адміністрація школи

28.

Проводити системні заходи щодо ознайомлення вчителів, батьків, учнів із положеннями нового Державного стандарту.

Протягом року

Адміністрація школи


Організація контролю та керівництва освітнім закладом

Модуль VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРІВНИЦТВА НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

п/п

Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні

за

виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити контроль за виконанням Статуту школи, законів України «Про освіту», «Про мови»,Правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи школи.

Протягом

року

Директор школи

2.

Видати наказ “Про розподіл обов’язків між адміністрацією школи”.

Серпень

2017

Директор школи

3.

Медико-педагогічний контроль (уроки фізичного виховання ).

Протягом

року

Вчитель фізичного виховання,класні керівники, медична сестра

4.

Контроль за обліком учнів, які потребують соціальної допомоги.

Протягом

Року

Заступник директора з ВР

5.

Організувати роботу методичних об’єднань учителів, призначити керівників МО .

Серпень

2017

Заступник директора з НВ роботи

6.

Основні питання діяльності навчального закладу вирішувати на загальних зборах трудового колективу.

Протягом

року

Адміністрація школи,

голова ПК

7.

Підготовка і проведення тематичних педагогічних рад:

ü «Аналіз роботи педагогічного колективу у 2016 – 2017 н.р. Організація навчально – виховного процесу у 2017-2018 н.р. Планування роботи навчального закладу на 2017 – 2018 роки»;

ü «Науково – методичне забезпечення роботи з обдарованими дітьми»

ü «Індивідуальний диференційований підхід як основний визначник особистісно – орієнтованої системи навчання у старшій та середній школі»

ü «Про впровадження нового державного стандарту в освіту. Перехід школи на новий зміст та структуру навчання»

ü «Стан готовності педагогічного та учнівського колективів школи до активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій»

Про переведення учнів 5-8, 10 класів. Про випуск учнів 9, 11 класів.

Серпень

2017

Жовтень

2017

Січень

2018

Березень

2018

Травень

2018

Червень

2018

Адміністрація школи

Заступник директора з НВ роботи

Заступник директора з НВ роботи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

8.

Провести наради при директорові, наради при заступниках директора.

1 раз на місяць

Адміністрація школи

9.

Організувати засідання Ради школи.

вересень

жовтень

січень

червень

Директор школи


Внутрішкільний контроль.

МодульVІІ. ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

Контроль документації

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

1.

Перевірити, погодити, затвердити календарні плани вчителів.

Вересень

січень

Заступник директора з НВ роботи

Довідка на нараду при директорові

2.

Перевірити, погодити, затвердити плани класних керівників.

Вересень

січень

Заступник директора з НВ роботи

Довідка на нараду при директорові

3.

Контроль за веденням документації класними керівниками

Протягом року

Заступник директора з НВ роботи

Книга контролю, бесіди

4.

Аналіз планів роботи МО.

Вересень

Заступник директора з НВ роботи

Довідка на Метод. раду

5.

Перевірка щоденників учнів 2-11 кл.

Жовтень

Грудень

Березень

Травень

Заступник директора з НВ роботи

Довідка

Наказ

Довідка

Наказ

6.

Перевірка зошитів учнів:

- початкова школа:

українська мова

російська мова

математика 1-4

Листопад, квітень

Заступник директора з НВ роботи

.

Наказ

основна школа:

українська мова (5-11 класи)

українська література (5-11 класи)

Жовтень,

лютий

Листопад,

березень

Заступник директора з НВ роботи

Наказ

математика: (5-6 класи)

геометрія

алгебра

Листопад, квітень

Заступник директора з НВ роботи

Наказ

англійська мова (2-11 класи)

німецька мова (5-11 класи)

Словників (англійська, німецька мова)

Грудень, травень

Заступник директора з НВ роботи.

Наказ

7.

Перевірка особових справ учнів.

Вересень

Червень

Заступник директора з НВ роботи

Довідка

8.

Перевірка класних журналів: 1 -11кл, , ГПД, гурткова робота, факультативи, журналів з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Жовтень

Грудень

Березень

Травень

Адміністрація

школи

Наказ

Нарада при диретрові

9.

Перевірка книги обліку руху учнів.

Серпень

Січень

Червень

Заступник директора з НВ роботи

Бесіда

10.

Перевірка алфавітної книги запису учнів.

Серпень

Січень

Червень

Заступник директора з НВ роботи

Бесіда

11.

Перевірка журналу реєстрації вхідного і вихідного реєстрування.

Раз на чверть

Заступник директора з НВ роботи

Бесіда

12.

Перевірка книги обліку трудових книжок, ведення трудових книжок.

Серпень

Червень

Адміністрація школи

Бесіда

13.

Перевірка Книг обліку і видачі свідоцтв про освіту, атестатів про освіту, Золотої та Срібної медалей, грамот

Червень

Адміністрація школи

Інформація

Контрольно-аналітична діяльність

№п/п

Зміст роботи

Вид контролю

Відповідальний

Форма контролю

Відмітка про вик.

1.

СЕРПЕНЬ

1.Аналіз розкладу уроків, факультативів та додаткових занять на І семестр.

2.Контроль календарно-тематичних планів учителів.

3. Аналіз забезпеченості учнів підручниками.

4.Підготувати та видати накази про організований початок навчального року.

5.Контроль за підготовкою до свята Першого дзвоника.

6.Контроль готовності школи до нового навчального року.

7.Контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм напередодні навчального року. Стан їдальні.

8.Контроль за веденням медичних книжок учителів.

9.Контроль за підготовкою навчальних кабінетів до нового навчального року.

10.Укласти між адміністрацією школи та профспілковим комітетом угоду про охорону праці на 2018-2020 н.р.

Адміністрація школи

Заступник директора з НВ роботи

Бібліотекар.

Директор школи

Заступник директора з ВР

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Медична сестра

Комісія

Адміністрація школи,

профспілковий комітет

Нарада при директорі

Довідки

Нарада при директорові

Накази

Нарада при заст. дир.

Нарада при директорі

Книга записів ВШК

Інформація

Довідка

Угода

Вересень

1. Працевлаштування випускників школи 2016– 2017н.р.

2. Організація харчування учнів школи.

3.Про соціальний захист учнів незахищених категорій.

4.Про організацію індивідуального навчання хворих учнів.

5.Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

6. Контроль виховних планів класних керівників.

7. Контроль за складанням соціального паспорту.

8. Контроль за виконанням графіком підвищення кваліфікації (2016рік).

9. Організація методичної роботи у школі.

10. Розподіл обов’язків серед заступників директора з персонального контролю.

11. Видання наказу про затвердження атестаційної комісії.

12.Контроль тарифікації вчителів.

13. Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому.

14. Контроль за чергуванням класних колективів, чергових вчителів.

15. Видання наказу «Про виконання норм єдиного орфографічного режиму в навчальному закладі».

16. Проведення зондуючих контрольних робіт з перевірки залишкових знань учнів(української, російськоїмов, математики).

17. Перевірка та затвердження планів роботи ШМО (до 08.09.2016).

18. Перевірка особових справ.

19. Формування списків на отримання документів про шкільну освіту (9, 11 класи).

20. Медико - педагогічний контроль на уроках фізичного виховання

Заступник директора з НВ роботи

Адміністрація школи

Заступник директора з ВР

Адміністрація школи

Заступник директора з НВ роботи

Заступник директора з НВ

Заступник директора з ВР

Заступник директора з НВ роботи

Заступник директора з НВ роботи

Директор школи

Директор школи

Директор школи

Заступник директора з ВР

Заступники директора

Директор школи

Заступник директора з НВ роботи

Заступник директора з НВ роботи

Заступник директора з НВ роботи

Адміністрація,

Медична сестра, класні керівники

Нарада при директорві

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Книга котролю

Бесіда

Нарада при директорові

Графік

Наказ

Наказ

Наказ

Наказ

Інформація

Книга контролю

Наказ

Наказ

Книга контролю

Довідка

Інформація

Книги контролю

Жовтень

1. Перевірка щоденників учнів (якість оформлення, система виставлення оцінок).

2.Перевірка зошитів з математики – 5, 6 кл. (якість і регулярність перевірки; дотримання єдиного орфографічного режиму).

3.Контроль за роботою ГПД.

4.Контроль роботи школи під час канікул.

5.Аналіз роботи класних керівників із питань контролю за відвідуванням занять учнями 9-х класів.

6.Контроль за складанням списку вчителів на проходження атестації.

7.Проведення інвентаризації.

8.Контроль за підготовкою до опалювального сезону.

9.Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

10.Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому.

11.Організація роботи гуртків та факультативів.

12.Робота атестаційної комісії.

Графік відкритих уроків та відвідування уроків і позакласних заходів.

13.Контроль за проведенням шкільних олімпіад.

14.Класно- узагальнюючий контроль 5-х класів.

15. Контроль за чергуванням класних колективів, чергових вчителів.

16.Організація харчування учнів школи.

17.Контроль за роботою з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень. Організація особистісно-зорієнтованого навчання.

18.Перевірка зошитів з української мови.

19.Контроль за станом викладання:

- Хімія

- Предметів естетичного циклу (1-4 класи)

- Правознавство

20. Медико - педагогічний контроль на уроках фізичного виховання

Заступник директора з НВ роботи

Заступник директора з НВ роботи

Заступник директора з НВ роботи

Адміністрація школи

Заступник директора з НВ роботи

Адміністрація

Адміністрація

Завгосп

Заступник директора з НВ роботи

Заступник директора ВР Заступник директора ВР

Адміністрація

Заступник директора з НВР

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Довідка

Нарада ЗД

Адмініст. нарада

Бесіда

Бесіда

Акт

Акт

Нарада при директорові

Інформація

Книга контролю

Інформація

Інформація

Книга контролю

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Нарада при заступнико-відиректора

Наказ

Наказ

Книги контролю

4

Листопад

1.Перевірка поурочних планів вчителів (вміння ставити мету уроку і підбирати навчальний матеріал відповідно до мети).

2..Робота з обдарованими учнями на уроках іноземної мови.

3. Вивчення роботи класних керівників з питань контролю за відвідуванням занять учнями 1-11-х класів.

4. Персональний контроль вчителів, які атестуються (за графіком).

5. Контроль за дотриманням санітарного режиму.

6. Контроль за роботою шкільної їдальні, виконання норм харчування.

7. Обсяг і характер домашніх завдань.

8. Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому.

9. Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

10. Контроль за роботою класних керівників 5-11 класів.

11.Перевірка зощитів з математики.

12.Контроль за станом викладання:

- Природознавства

- Стану роботи гурткових занять

Адміністрація школи

Вчителі англійської та німецької мови

Адміністрація школи

Директор школи

Медична сестра

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Книга контролю

Книга контролю

Наказ. Книга контролю

Книга контролю

Бесіда

Книга контролю

Книга контролю

Нарада при директорові

Бесіда

Нарада при заступнико-ві директора

Книга контролю

Книга контролю

Наказ

5

Грудень

1.Перевірка щоденників (якість роботи класних керівників із щоденниками).

2.Перевірка техніки читання в 3-4 х класах, з іноземних мов 3-11 класи.

3.Контроль ведення класних журналів з питань виконання навчальних планів та програм.

4.Контроль за роботою з учнями, що мають високий рівень навчання.

5.Аналіз виховної роботи за І семестр.

6.Підготовка учнів до участі в ЗНО.

7.Аналіз відвідування учнів за І семестр.

8.Аналіз дитячого травматизму за І семестр.

9.Аналіз методичної роботи за І семестр.

10.Підсумки персонального контролю вчителів у І семестрі.

11.Контроль за проведенням батьківських зборів.

12.Контроль за проведенням МО.

13.Перевірка словників з іноземної мови.

14.Проведення підсумкових контрольних робіт.

15.Коригування списків учнів 9, 11 класів на отримання документів проосвіту.

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Заступники директора

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Наказ

Наказ

Наказ

Нарада при директорі

Наказ

Нарада при заступникудиректора

Наказ

Наказ

Наказ

Наказ

Довідка

Бесіда

Нарада при директорові

Засідання метод. ради

6

Січень

1.Аналіз виконання зауважень за результатами перевірки ведення класних журналів, журналів учнів, що знаходяться на індивідуальній формі навчання, журналів ГПД, гурткової роботи, факультативів.

2.Контроль календарно-тематичних планів вчителів на ІІ семестр.

3.Контроль за проведенням виховної роботи на канікулах.

4.Перевірка планів виховної роботи на ІІ семестр.

5.Контроль за виконанням санітарно-гігієнічного режиму.

6.Проведення моніторингу «Захворювання на ГРЗ».

7.Індивідуальних співбесіди з учителями-об’єктами персонального контролю.

8.Аналіз роботи шкільної бібліотеки.

9.Організація харчування.

10.Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

11.Стан виконання ухвалених управлінських рішень у І семестрі.

12.Огляд готовності навчальних кабінетів до проведення занять.

.

Адміністрація школи

Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

Заступник директора з НВР

Медична сестра

Медична сестра

Директор школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація, класні керівники

Директор школи

Адміністрація школи

Наказ

Книга контролю

Графік

Книга контролю

Довідка

Довідка

Книга контролю

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Довідка

7

Лютий

1.Контроль за станом роботи ГПД.

2.Класно узагальнюючий контроль у 10-му класі.

3.Оглядовий контроль «Матеріально – технічне та навчально - методичне забезпечення викладання обслуговуючої та технічної праці».

4.Контроль за веденням документації щодо роботи з учнями, що перебувають на внутрішкільному обліку.

5.Контроль за проведенням уроків вчителями, що атестуються.

7.Контроль стану викладання:

- Англійської мови (1-4 класи)

- Хімії

- ГПД

8.Підготовка заходів до 8 Березня.

9..Контроль за відвідуванням занять учнями 1-11 класів.

10.Контроль за роботою шкільної їдальні.

11.Персональний контроль за роботою вчителів, що атестуються.

12.Створення бази даних на пед працівників, задіяних в ЗНО.

13.Контроль за організацією самоосвіти педагогічних працівників.

14.Виконання норм єдиного орфографічного режиму.

15.Робота з учнями, які не встигають.

Заступник директора з НВР

Адміністрація школи

Заступник директора з НВР

Адміністрація школи

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Директор школи

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Нарада при заступнико-ві директора

Косиліум

Книга контролю

Книга контролю

Книга контролю

Наказ

Інформація

Нарада при директорові

Книга контролю

Довідка

Книга контролю

Інформація

Наказ

Наказ

8

Березень

1.Перевірка поурочного планування вчителів початкових класів (вміння ставити мету уроку і підбирати навчальний матеріал відповідно до мети)

2.Контроль за веденням класних журналів .

3.Перевірка щоденників учнів .

4.Контроль за організацією роботи з питань профілактики дитячого травматизму та запобігання йому.

5.Контроль за підготовкою плану роботи на канікулах.

6.Контроль за проведенням виховної роботи на канікулах.

7.Визначення обсягу ремонтних робіт приміщення школи.

8.Контроль за списанням матеріальних цінностей.

9.Контроль за початком роботи над проектом річного плану на 2017-2018 навчальний рік.

10.Контроль за проведенням навчальних практик, екскурсій.

11.Контроль за організацією учнівського самоврядування в школі.

12.Про хід апробації підручників (за наявністю).

13.Документи щодо встановлення педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій та педагогічних звань.

14.Нагородження вчителів за результатами атестації.

15.Контроль за станом викладання географії

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Адміністрація школи Адміністрація школи

Адміністрація школи

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Бібліотекар шоли

Директор школи

Директор школи.

Заступник директора з НВР

Нарада при заступникові директора

Наказ

Наказ

Бесіда

Інформація

Нарада при директорові

Нарада при директорові

Інформація

Бесіда

Наказ

Довідка

Довідка

Наказ

9

Квітень

1.Класно-узагальнюючий контроль 4-х класів (готовність для продовження навчання).

2.Аналіз та вивчення інструкції про державну підсумкову атестацію.

3.Контроль за підготовкою заходів до літньому оздоровлення .

4.Планування літнього оздоровлення дітей пільгових категорій.

5.Аналіз співбесід про поточний ремонт кабінетів.

6.Контроль за організацією повторення матеріалу, підготовкою до ДПА та якістю її проведення.

7.Контроль за організацією учнівського самоврядування в школі.

8.Про вивчення педагогічного досвіду вчителів школи.

9.Аналіз розкладу екзаменів та консультацій.

10.Проведення контрольних робіт за ІІ семестр.

11.Контроль за станом викладання:

- Основи здоров’я (5-6 класи)

-

12.Перевірка зошитів з української мови та математики в початкових класах.

Адміністрація шкощи

Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

Заступник директора з ВР

Завгосп

Заступник директора з НВР

Заступник директора з ВР

Адміністрація школи

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Нарада при заступнику директора

Нарада про заступнику директора

Бесіда

Бесіда

Графік

Нарада при директорові

Інформація

Нарада при директорові

Нарада при заступнико-ві директора

Наказ

Наказ

10

Травень

1..Проведення ДПА в 4-х класах

2.Підсумковий контроль за веденням класних журналів.

3.Аналіз навчально- виховної, методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік.

4.Контроль за виконанням навчальних планів та програм.

5. Підготовка заходів до Дня Пам’яті.

6.ПідготовкаСвята останнього дзвоника.

7.Аналіз відвідування учнями навчальних занять за рік.

8.Аналіз проходження курсів підвищення кваліфікації учителів.

9.Складання перспективного плану курсової перепідготовки пед. кадрів на 2018 рік.

10.Підготовка до ремонту.

11.Аналіз графіка проведення ДПА в 9-х класах.

12.Проведення ДПА 9 ,11 кл.

13.Виконання навчальних програм.

14.Нагородження учнів похвальними грамотами, золотими та срібними медалями.

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Заступник директора з ВР

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

. Заступник директора з НВР

Завгосп

Адміністрація школи

Заступник директора з НВР

Заступник директора з НВР

Директор школи

Наказ

Наказ

Наказ

Наказ

Наказ

Наказ

Довідка

Бесіда

Наказ

Інформація

Наказ

План

Наказ

Наказ

Наказ

11

Червень

1.Контроль за проведенням державної підсумкової атестації в 9 – х та

11-х класах.

2.Контроль за результатами проведення навчальної практики та екскурсій.

3.Контроль за роботою з дітьми незахищених категорій.

4.Контроль за проведенням літнього оздоровлення учнів.

5.Контроль виконання річного плану роботи школи за 2017-2018 н.р. Проект річного плану роботи на 2018-2019 н.р.

6.Аналіз організації харчування учнів у 2017-2018 н.р.

7.Контроль за оформленням документів про освіту, книг видачі свідоцтв про освіту.

8.Про популяризацію перспективного передового досвіду вчителів.

9.Перевірка особових справ учнів.

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Адміністрація школи

Протокол

Наказ

Наказ

Інформація

Нарада при заст. д-ра

Наказ,

Наказ

Довідка

Нарада при директорові

Науково – методичне забезпечення

МодульVІІІ. НАУКОВО – МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

п.п.

Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні

за

виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Підготувати наказ «Про організацію науково-методичної роботи в школі». Затвердити структуру методичної ради.

Серпень

Директор школи

2. .

Провести інструктивно-методичні наради для класних керівників з питань:

 • методика проведення першого уроку;
 • єдині вимоги до учнів;
 • планування виховної роботи в класі;
 • ведення шкільної документації.

Серпень

Голова МО класнисних керівників

3.

Скласти графік проведення предметних тижнів, декад, місячників.

До11.09.2017

Керівники МО

4.

Організувати роботу шкіл:

- для вчителів з низьким рівнем сформованості дидактичних умінь;

- для вчителів з середнім рівнем сформованості дидактичних умінь;

- для вчителів з високим рівнем сформованості дидактичних умінь.

До 15.09.2016

Заступник директора з НВ роботи

5. .

Спланувати роботу творчих груп із реалізації загальношкільної проблеми:

«Сучасний урок. Яким йому бути?»

До 15.09.2016

Заступник директора з НВ роботи

.

6. 4

Організувати роботу по стажуванню молодих спеціалістів (за наявністю):

ü інструктаж зі складання тематичних і поурочних планів. Залучення до роботи в МО, закріплення наставників;

ü ознайомлювати молодих учителів із нормативними документами в галузі освіти.

ü організація відкритих уроків фахівців для молодих спеціалістів;

ü діагностика роботи і надання конкретної методичної допомоги;

ü діагностика методичної майстерності молодих фахівців.

Вересень

Протягом року

Жовтень

Січень

Березень

Заступник директора з НВ роботи

7.

Вивчити, узагальнити досвід роботи вчителів, які атестуються.

Протягом року

Заступник директора з НВ роботи

8.

Взяти участь у міських та обласних заходах (за планом роботи РМЦ, управління освіти, КОІППО):

Протягом року

Адміністрація

9.

Організувати взаємовідвідування уроків учителями.

Протягом року

Керівники МО

10.

Проводити оперативні, організаційні, методичні, інструктивно-методичні наради, огляд періодичної преси, інформаційних збірників МОН України.

Постійно

Заступники директора

11.

Провести майстер-клас «Використання мультимедійної дошки у навчальній та виховній дільності»

Листопад

Вчитель інформатики

12.

Організувати роботу психолого – педагогічного семінару із супроводу загальношкільної проблеми.

За окремим планом

(3 рази на рік)

Адміністрація школи

13.

Провести майстер-клас «Розвиток емоційного інтелекту класного керівника»

Лютий

Голова МО класних керівників

14.

Провести семінари-практикуми

«Метод проектів – фактор розвитку пізнавально-пошукової діяльності учнів».

Березень

Заступник директора з НВ роботи

15.

Підготовка і проведення тематичних педагогічних рад.

Протягом року

Адміністрація школи

16.

Направити на проходження курcів підвищення кваліфікації педпрацівників школи (за планом КОІППО).

Протягом

Року

Заступник директора з НВ роботи

17.

Взяти участь в роботі по впровадженню елементів нових технологій:

ü Метод проектів

ü Інформаційно-комунікаційні технології

Вересень

Січень

Березень

Адміністрація школи

Вчитель інформатики

18.

Проводити аналіз працевлаштування випускників школи з урахуванням обраного профілю.

Забезпечити координацію інформаційних та ресурсних потоків між школою та вищими навчальними закладами.

Протягом І семестру

Постійно

Заступник директора з НВ роботи

.

19.

Провести діагностичний аналіз ефективності методичної роботи.

Травень

Заступник директора з НВ роботи

Керівники МО

20.

Організувати роботу методичного кабінету, забезпечити поповнення метоичноо кабінету, систематизувати матеріал; оформити виставку педагогічних надбань учителів.

Протягом року

Заступник директора з НВ роботи

Голови МО

21.

Провести творчі звіти вчителів - предметників

Протягом року (МР)

Заступник директора з НВ роботи

Голови МО

22.

Продовжити роботу з поповнення сайту школи:

ü загальна інформація про школу;

ü інформація про результативність навчального процесу;

ü інформація про роботу гуртків та секцій;

ü відомості про додаткові курси та факультативи;

ü кращі творчі та науково-технічні праці учнів;

ü інформація про науково-практичну та творчу діяльність учителів.

Протягом

року

Вчитель фізики

23.

Підготувати та провести День безпечного Інтернету в навчальному закладі

Лютий

Вчитель інформатики

24.

Заходи на виконання Концепції державної мовної політики

ü Місячник української писемності та мови.

ü День української писемності та мови

ü Міжнародний день рідної мови.

ü Міжнародний конкурс з української мовиім. П. Яцика”.

ü Проводити інформаційно-просвітницьку та роз’яснювальну роботу.

Листопад

9 листо-

пада

21 лютого

Листопад

Грудень

Протягом року

Вчителі української мови.

Фінансово – господарська діяльність.

МодульІХ. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ.

з/п

Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1.

Капітальний ремонт даху

Протягом року

Завгосп

2.

Провести протипожежну обробку дерев'яних конструкцій.

Вересень

2017р.

Завгосп

3.

Придбання вогнегасників (згідно норм).

Вересень

2017р.

Завгосп

4.

Заміна ділянок системи освітлення.

Травень

2017р.

Завгосп

5.

Облаштування школи системою пожежної сигналізації.

Протягом року

. Завгосп

6.

Реставрація вхідних дверей парадного входу до школи

Серпень

2017р.

Завгосп

7.

Заміна електрощитів

Вересень

2017р.

Завгосп

8.

На виконання перспективного плану роботи школи провести:

· Моніторинг рівня технічного забезпечення навчального закладу

Жовтень

Завгосп

9.

Придбання технічних засобів навчання

Протягом року

Адміністрація школи

10.

Косметичний ремонт

навчальних кабінетів

Червень - липень

Класні керівники

11.

Заміна вікон

шкільної їдальні

Протягом

року

Адміністрація школи

12.

Заміна меблів шкільної їдальні

Протягом

року

Адміністрація школи

13.

Облаштування холу школи:

косметичний ремонт (стіни, стеля)

виготовлення стендів

Червень - серпень

Завгосп

14.

Блогоустрій шкільного подвір’я

Протягом року

Завгосп

15.

Поновлення наочності.

Протягом року

Вчителі,

батьківський комітет

16.

Збільшення бібліотечного фонду.

Протягом року

Бібліотекар школи


Робота школи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Модуль Х. РОБОТА ШКОЛИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.

з/п

Зміст заходів

Строки виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Організаційні заходи

1.

Підготувати розділ «Охорона праці» до плану роботи навчального закладу.

До 14.08.2017р.

Завгосп

2.

Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією.

Постійно

Завгосп

3.

Скласти і затвердити перелік професій та посад працівників, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці.

До 14.08.2017р.

Завгосп

4.

Переглянути (розробити), ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників закладу.

До 24.08.2017р.

Завгосп

5.

Видати та довести до відома всіх працівників наказ «Про організацію роботи з охорони праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель і споруд, автотранспорту тощо.

До нового навчального року

Директор школи

6.

Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, актів-випробувань спортивного обладнання.

До 28.08.201р.

Адміністрація школи

7.

Поновити куточок охорони праці, безпеки життєдіяльності, де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали.

До 28.09.2017р.

Завгосп

8.

Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону.

1-а декада жовтня

Завгосп

9.

Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період

.

До 13.10.2017р.

Адміністрація школи

Завгосп

10.

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками закладу відповідно до чинних Положень.

Після кожного випадку

Адміністрація школи

11.

Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

Щомісяця

Адміністрація школи

12.

Розробити заходи до розділу «Охорона праці» колективного договору (угоди).

До 01.01.2018р.

Голова ПК

13.

Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року.

До 16.04.2018р.

Завгосп

14.

Готувати звіти про стан травматизму.

Щомісяця

Голова ПК

II. РОБОТА ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ ЖИТТЯ ДІТЕЙ

1

Видання наказу «Про організацію роботи педагогічного колективу школи щодо збереження життя та здоров’я учнів».

До 01.09.2018р.

Директор школи

2

Контроль за своєчасним проведенням інструктажів з безпеки життєдіяльності, бесід по збереженню здоров’я учнів.

Постійно

Заступник директора з НВ роботи

Класні керівники

3

Забезпечення наявності робочого одягу, форми в учнів для проведення уроків праці, фізичного виховання.

Вересень

Класні керівники, вчитель трудового навчання,

вчитель фізичного виховання

4

Проведення батьківських зборів з обговоренням питання попередження травмування дітей в навчально - виховному процесі та побуті.

Вересень

2017р.

Січень

2018р.

Класні керівники

5

Контроль за викладанням предмету «Основи здоров’я».

За планом

Заступник директора з НВ роботи

6

Підготувати та провести:

- Тиждень знань Правил Дорожнього руху

- Тиждень знань Пожежної безпеки

- Тиждень сприяння здорового способу життя та безпеки життєдіяльності

- Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Вересень

2017р.

Листопад

2017р.

Лютий

2018р.

Квітень

2018р.

Заступник директора з НВ роботи

7

Проведення класних годин з запрошенням працівників ДАІ, пожежної частини, лікарів, міліції.

Протягом року

Класні керівники

8

Організація та проведення виставок дитячих малюнків, вікторин, кросвордів, плакатів на тему: «Вогонь - друг чи ворог», «Моя дорога до школи», «Ми за здоровий спосіб життя», «День Цивільного захисту».

Протягом року

Вчитель образотворчого мистецтва

Класні керівники

1-11 класів

9

Проведення тематичних диктантів, творчих робіт учнів з української та російської мов з питань збереження життя учнів.

Протягом року

Вчителі української та російської мов,

класні керівники

10

Проведення Дня цивільної оборони з організацією евакуації учнів.

Квітень,

2018р.

Вчитель ЗВ

11

Проведення бесід з безпеки життєдіяльності учнів напередодні канікул.

Грудень

2017р.

Травень

2018р.

Класні керівники

12

Впровадження цільової програми «Здоров’я».

Протягом року

Заступник директора з ВР

Класні керівники

ІІІ. НАВЧАННЯ

1.

Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з новопризначеними працівниками.

За потребою

Адміністрація школи

2.

Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

- педагогічними працівниками;

- учителями предметів підвищенної небезпеки;

2 раз на рік

Адміністрація школи

3.

- технічним персоналом;

- працівниками харчоблоку

1 раз на квартал

Завгосп

Проводити цільові та позапланові інструктажі.

Протягом року

Завгосп

класні керівники, керівники гуртків

ІV. МАСОВІ ЗАХОДИ

1.

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності

на педраді:

- «Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процессу»;

- «Виконання наказу про організацію роботи з охорони праці»;

- «Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»

на зборах трудового колективу:

- «Про підготовку закладу до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період»;

- «Про виконання заходів, зазначених у розділі «Охорона праці» колективного договору»

Січень

2018р.

Серпень

2017р.

Серпень

2017р.

Голова ПК

Директор школи

Завгосп

Завгосп

Голова ПК

2.

Проводити Тижні охорони праці відповідно до діючого Положення.

За графіком

Завгосп

3.

Провести Тиждень охорони праці (до Всесвітнього дня охорони праці).

ІІІ декада квітня

Завгосп

V. безпечна та надійна експлуатація

будівельта споруд

1.

Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання.

01.09.2017р.

Завгосп

2.

Перевірити та впорядкувати територію закладу й усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни).

До 01.09.2017р.

Завгосп

3.

Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення.

Постійно

Завгосп

4.

Організувати проведення загального огляду будівель іспоруд

Восени, взимку

Завгосп

5.

Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів.

До 01.12.2017р.

Завгосп

6.

Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій.

За потребою

Завгосп

7.

Провести утеплення приміщень закладу (засклити вікна, відремонтувати двері, заклеїти щілини вікон).

До 13.10.2017р.

Завгосп.

VІ. Електробезпека

1.

Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання.

До 01.09.2017р.

Завгосп

2.

Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів.

Щорічно

Завгосп

3.

Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ.

Постійно

Завгосп

4.

Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання.

Постійно

Завгосп

5.

Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками).

Постійно

Завгосп

6.

Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам.

До 01.09.2017р.

Завгосп

7.

Організувати проведення випробування засобів захисту від ураження електрострумом.

До 01.09.2017р.

Завгосп

8.

Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки.

До 01.09.2017р.

Завгосп

9.

Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити біля кожної написи «220 В».

До 01.09.2017р.

Завгосп

10.

Провести опосвідчення технічного стану електроустановок споживачів.

Один раз на три роки

Завгосп

11.

Провести інструктаж з охорони праці для працівників, які використовують у трудовому процесі механізми, машини, обладнання тощо, та зареєструвати у журналі встановленої форми.

До 01.09.2017р.

Завгосп

12.

Провести інструктаж з електробезпеки на І групу допуску з працівниками.

Щорічно

Завгосп

13.

Перевірити стан електромеханічного обладнання та його відповідність вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Серпень

Завгосп

14.

Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту обладнання.

До 01.09.2017

Завгосп

VІІ. Гігієна праці. Медичні огляди.

Профілактика ОТРУЄНЬ

ТА професійних захворювань

1.

Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників відповідно до Положення.

До 01.09.2017р.

Шкільна медична сестра

2.

Аналіз медичних карток, виявлення діагнозів захворювання.

Звіт медичної сестри про ефективність здійснюваних нею рейдів перевірки санітарно-гігієнічних умов закладу.

Січень

2018р.

Травень

2018р.

Шкільний лікар

3.

Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами, спецодягом.

До 01.09.2017р.

Завгосп

4.

Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень.

До 01.09.2017р.

Завгосп

5.

Вирішити питання вивезення сміття з території закладу, установи.

Постійно

Завгосп

6.

Організувати в закладі, установі безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими.

Постійно

Завгосп

VІІІ. Пожежна безпека

1.

Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження з ним навчання.

До 01.09.2017р.

Завгосп

2.

Поновити план евакуації працівників, учнів, вихованців на випадок пожежі та графічну схему евакуації.

До 01.09.2017р.

Завгосп

3.

Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації.

ІІ квартал

Завгосп

4.

Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння.

ІІ квартал

Завгосп

5.

Провести ревізію укомплектування пожежного щита.

ІІ квартал

Завгосп

6..

Переглянути (поновити) інструкції з пожежної безпеки.

До 01.09.2017р.

Завгосп

7.

Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки.

До 01.09.2017р.

Завгосп

8.

Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу.

До 01.09.2017р.

Завгосп

9.

Забезпечити сторожа (вахтера) списком посадових осіб із зазначенням їхніх номерів домашніх телефонів, адрес.

До 01.09.2017р.

Завгосп

10

Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці та інспекторів держнагляду.

В міру не- обхідності

Завгосп

11

Видати накази про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин.

До 01.09.2017р.

Директор школи

12

Забезпечити обробку дерев’яних конструкцій та перевірку «на загоряння».

До 01.09.2017р.

Завгосп

13

Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки.

Постійно

Завгосп

ІХ. ХАРЧОБЛОК

1.

Видати наказ про організацію дитячого харчування у навчальному закладі.

До 01.09.2017р.

Директор школи

2.

Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог.

Постійно

Вчитель відповідальний за гаряче харчування

3.

Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів.

Постійно

Бракеражна комісія

4.

Вести необхідну документацію згідно із вимогами ДСанПіН.

Постійно

Завідуюча шкільною столовою

Х. контроль за станом охорони праці

1.

Здійснювати:

- оперативний;

- адміністративний;

- громадський контроль за станом охорони праці.

Постійно;

за графіком

Адміністрація школи

2.

Проводити внутрішній аудит охорони праці в рамках Тижня охорони праці.

Щоквар-тально

Адміністрація

школи

3.

Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень.

Серпень

2016р.

Адміністрація

школи

Завгосп

4.

Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у кабінетах підвищеної небезпеки, спортзалі, майстерні, актів перевірки стану обладнання тощо.

До 01.09.2017р.

Адміністрація

школи,

Завгосп

5.

Контроль за виконанням плану ремонтних робіт.

Протягом року

Адміністрація

школи

Кiлькiсть переглядiв: 743