Анкета для батьків «Життя Вашої дитини в родині»

Оберіть найбільш прийнятні для вас варіанти відповідей.

І) Як ви гадаєте, чого очікує Ваша дитина від родини, в якій живе?

а) Доброї організації побуту;

б) радощів від спілкування;

в) спокою, захищеності.

2) Що найбільш вас хвилює?

а) Здоров'я дитини;

б) навчання дитини;

в) трудова участь дитини в житті родини.

3) Чи самотня Ваша дитина в родині?

а) Так; б) ні; в) не знаю.

4) Як Ви гадаєте, чи забажає дитина, щоб її майбутня родина була схожа на Вашу? а) Так; б) ні; в) не знаю.

5) Яка з наведених нижче життєвих настанов є, на Ваш погляд, для дитини найбільш вагомою?

а) Бути матеріально забезпеченим;

б) зустріти кохання;

в) мати багато друзів;

г) реалізувати власні інтелектуальні можливості.

6) Чи знайома Ваша дитина з тими моральними і матеріальними проблемами, що існують в родині? а)Так; б)ні.

7) Чи є у Вашої дитини особисті таємниці, які вона приховує від родини?

а) Так;

б) ні;

8) Що для Вашої дитини вечір, проведений вдома?

а) Радість спілкування;

б) нагода бути самим собою;

в) мука та нудьгування.

ПАМ'ЯТКА ДЛЯ БАТЬКІВ

Можливі причини складностей у навчанні дітей:

• Дитина нездорова.

Учень швидко стомлюється, а регулювати свій темп неспроможний.

Батьки не вміють допомогти учневі або ставляться до нього як до підлітка (пояснять лише раз, вважаючи, що цього досить) або як до малюка — повторюють те саме безліч разів.

Дорослі не вміють зацікавити дитину навчальною працею як захопливою грою.

Дитина не в змозі уважно працювати в школі і вдома, оскільки навчальна завантаженість для неї непосильна (не звикла працювати).

Батьки надто пригнічують учня погрозами й покараннями.

Не вміють своєчасно схвалити й підбадьорити маленьку людину.

Дорослі не вміють чітко пояснювати, давати ділові поради.

Батьки не дотримуються принципу єдності вимог у навчанні: кожен нав'язує дитині свій стиль роботи.

Поради батькам, що допомагають дітям учитися

• Намагайтеся займатися з дитиною так, щоб вона не нудьгувала під час занять. Інтерес — найкраща з мотивацій.

• Повторюйте вправи. Розвиток розумових здібностей дитини визначають час і практика. Якщо якась вправа не виходить, зробіть перерву, поверніться до неї пізніше або запропонуйте дитині легший варіант завдання.

• Не виявляйте зайвої тривоги з приводу недостатніх успіхів і незначного просування або навіть деякого регресу вашої дитини.

• Будьте терплячими, не поспішайте, не давайте дитині завдань, що виходять за межі її інтелектуальних можливостей.

• У заняттях з дитиною треба знати міру. Не змушуйте дитину виконувати вправу, якщо вона весь час крутиться, стомилася, неврівноважена. Спробуйте визначити межі витривалості дитини, збільшуйте тривалість занять щоразу на невеликий відрізок часу.

• Бажано використовувати ігрову форму занять, оскільки діти погано сприймають чітко регламентовані, повторювані, монотонні заняття.

• Уникайте несхвальної оцінки, знаходьте слова підтримки, частіше хваліть дитину за терпіння, наполегливість тощо. Ніколи не порівнюйте дитину з іншими дітьми. Формуйте в неї впевненість у своїх силах, високу самооцінку.

БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ

Створено з метою управління виховним процесом, налагодження зворотного зв'язку сім'я — школа. До роботи в ньому залучають найактивніших батьків, авторитетних людей з високою громадянською свідомістю, які виявляють інтерес до справ класу, школи. Їх обирають на батьківських зборах класу. На засіданні батьківського комітету обирають голову, відповідальних за окремі види роботи. Батьківський комітет працює у тісному контакті з класними керівниками.

Основні завдання батьківського комітету

Налагодити тісний зв’язок школи з батьками .

Активізувати роботу батьківського комітету школи.

Допомагати батькам в оволодінні системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома

Впровадження форм роботи з сім’єю , що сприяє гуманізації

взаємовідносин „педагоги – батьки”.

Батьки і вчителі повинні стати партнерами, активними

співучасниками творчого процесу виховання учнів.

Батьківський комітет Боярської ЗОШ І-ІІІ ст..№2

У 2012-20123н.р. до складу батьківського комітету входить 14 батьків.
Головою батьківського комітету на загальношкільній батьківській конференції у вересні 2012 року обрано Поночовну С.В., заступником – Бабіч Н.П.
До складу батьківського комітету входять представники від кожного класу.

1-А кл- Єфіменко Валентина Миколаївна,0982784025,0503527848

1-Б кл- Мельник Оксана Михайлівна

2-й кл- Шишкіна Світлана Миколаївна,0972328191

3-й кл- Гордієнко Ірина Юріївна,0631772319

4-й кл- Лахтадир Тетяна Олександрівна

5-й кл- Голубятнікова Алла Валеріївна,0939652712

6-й кл- Сиваченко Олена Сергіївна,0972134727

7-й кл- Бабіч Неля Петрівна,

8-й кл- Шуляк Людмила Володимирівна,0677773670

9-й кл- Полторацька Світлана Станіславівна,0667788864

10-й кл Черниш Олег Михайлович, 0989906506

11-й кл Газдюк Тетяна Дмитрівна

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ БОЯРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Батьківський комітет Боярської ЗОШІ-ІІІ ст..№2 є вищим виконавчим органом батьківського самоврядування в Боярській ЗОШ№ 2, виконує дорадчі функції з питань, що стосуються організації навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази школи, організації дозвілля та оздоровлення учнів, сприяє правовому і соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу.
1.2. У своїй діяльності Батьківський Комітет керується Конституцією України, Законами Україну «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативними актами, що регулюють діяльність загальноосвітніх закладів, а також Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку школи.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ

2.1. Метою діяльності Батьківського Комітету школи є сприяння створенню належних умов для ефективної роботи школи, створення та зміцнення матеріально-технічної бази школи, залучення батьківської громадськості до вирішення проблем освіти і виховання учнів, сприяння соціальному та правовому захисту учасників навчально-виховного процесу закладу.
2.2. Основні завдання Батьківського Комітету ;
• сприяти реалізації положень чинного законодавства щодо здійснення загальної середньої освіти;
• сприяти взаємодії всіх органів самоврядування школи (педагогічного, учнівського, батьківської громадськості) між собою та з адміністрацією закладу;
• сприяти матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу, позакласної роботи, дозвілля, літнього відпочинку та оздоровлення учнів школи;
• заохочувати творчу ініціативу педагогів щодо пошуку сучасних освітніх технологій, організації науково-дослідницької роботи та впровадження Інновацій у навчально-виховний процес у встановленому чинним законодавством порядку;
• всебічно зміцнювати зв'язки школи з родинами учнів у різних формах навчально-виховного процесу,
2.3. Батьківський Комітет діє на засадах:
• добровільності членства;
• демократії, законності та гласності;
• пріоритету прав людини;
• організаційної самостійності в межах, визначених законодавством;
• колегіальності прийняття рішень;
• відповідальності перед батьківською громадськістю школи, педагогічним та учнівським колективами;
• співпраці з державними органами управління освітою, власником школи (Києво-Святошинською РДА), громадськими організаціями та органами міського самоуправління.

3. ФУНКЦІЇ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ШКОЛИ

3.1. Батьківський Комітет школи у відповідності до вищеназваних
завдань і мети:
• здійснює виконання рішень загальної батьківської конференції школи;
• розглядає питання навчально-виховного процесу;
• здійснює прийом та облік благодійних батьківських внесків;
• розпоряджається зібраними батьківськими коштами;
• придбані за рахунок батьківських коштів матеріальні цінності передає на баланс школи;
• контролює ефективність використання матеріальних цінностей у навчально-виховному процесі;
• схвалює режим роботи школи;
• бере активну участь у розробці програми розвитку школи;
• порушує питання перед адміністрацією школи про соціально-правовий захист учасників навчально-виховного процесу.


3.2. Батьківський Комітет Школи щорічно звітує на загальношкільній батьківській конференції про свою діяльність,
3.3. Батьківський Комітет школи виконує інші функції в процесі поліпшення діяльності школи, які не суперечать чинному законодавству.

4. СТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ШКОЛИ

4.1.Батьківський Комітет школи створюється за рішенням загальношкільної батьківської конференції, яка проводиться на початку кожного навчального року.
4.2. Члени Батьківського Комітету обираються на загальношкільній батьківській конференції відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
4.3. До складу Батьківського Комітету обираються голови батьківських комітетів всіх класів школи. Кількість членів Батьківського Комітету визначається кількістю класів.
4.4. Термін повноважень Батьківського Комітету становить один навчальний рік.
4.5. У випадку дострокового складання повноважень одним із членів Батьківського Комітету , вибори нового члена здійснюються на відповідних класних батьківських зборах.
4.6. Батьківський Комітет на першому своєму засіданні обирає Голову Батьківського Комітету , його заступника та секретаря.
4.7. Протягом навчального року Батьківський Комітет проводить не менше чотирьох засідань. Засідання проводить Голова Батьківського Комітету , а в разі його відсутності - заступник.
4.8. На першому засіданні Батьківського Комітету затверджується план роботи на навчальний рік.
4.9. На засіданнях Батьківського Комітету можуть бути члени адміністрації школи, педагоги, учні, батьки, представники громадськості та окремі громадяни.
4.10. Рішення Батьківського Комітету вважається дійсним, якщо у засіданні брали участь не менше 2/3 її складу. Рішення Батьківського Комітету приймається протоколом.
4.11. Рішення Батьківського Комітету є обов'язковими для розгляду адміністрацією школи.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ШКОЛИ

5.1. Члени Батьківського Комітету школи мають право: • звертатися до адміністрації школи, Педагогічної ради школи, органів державного управління освітою та державної влади з питаннями, пов'язаними з діяльністю школи; • брати участь у засіданнях Педагогічної ради, органів учнівського самоврядування (за погодженням з ними та з правом дорадчого голосу); • ініціювати скликання позачергового засідання Батьківського Комітету ; • вільно виходити зі складу членів Батьківського Комітету за власним бажанням; • оприлюднювати, в тому числі через засоби масової інформації, питання діяльності Батьківського Комітету та школи . 5.2. Голова Батьківського Комітету школи : • здійснює керівництво роботою Батьківського Комітету ; • звітується перед загальношкільною батьківською конференцію про діяльність Батьківського Комітету протягом навчального року; • визначає обов'язки заступника, секретаря та членів Батьківського Комітету ; • підписує протоколи засідань та інші документи Батьківського Комітету ; • одноосібно представляє Батьківський Комітет школи ї в різних установах та організаціях. 5.3. Члени Батьківського Комітету зобов'язані: • проводити свою діяльність згідно чинного законодавства України, Статуту школи та даного Положення

Відпочинок для дітей

Є можливість оздоровити дітей під час літніх канікул за кордоном (Болгарія, Греція) в Міжнародному дитячому центрі. Звертатись за телефоном 067 538 1748

10 заповідей батьківства

Правил про те, як виховувати дитину, придатних на всі випадки життя, не існує. Усі діти різні. Кожна дитина унікальна, унікальні і наші з нею стосунки. Але є речі, які протипоказані при спілкуванні з будь-якою дитиною без винятку. Мова йде про те, чого батькам робити не можна.

Якщо ми хочемо виховати людину, якій притаманна самодисципліна, нам треба в першу чергу розвивати її самосвідомість, прагнути до того, щоб у дитини сформувався позитивний образ самої себе, і уникати всього, що руйнує цей позитивний образ.

Що гріха таїти, навіть самі терплячі батьки час від часу в "засмучених почуттях" все ж користуються недозволеними заходами, але нерідко до них вдаються просто через незнання.

Не принижуй дитину!

Ми іноді запросто можемо сказати дитині: "А краще ти нічого не міг придумати? У тебе взагалі голова на плечах є?" і так далі. Всякий раз, коли ми вимовляємо що-небудь подібне, ми руйнуємо позитивний образ сина чи дочки.

Не погрожуй!

"Якщо ти ще раз зробиш - ти у мене отримаєш!", "Якщо ти ще раз стукнеш братика, я тебе. . . " Кожен раз, коли ми так говоримо, ми вчимо дитину боятися і ненавидіти нас. Загрози зовсім марні - вони не покращують поведінки.

Не вимагали обіцянок!

Добре знайоме: дитина завинила, а мама їй каже: "Пообіцяй, що більше ніколи-ніколи так робити не будеш" - і отримує, звичайно, обіцянку. А через півгодини дитина повторює свою витівку. Мама ображена і засмучена: "Ти ж обіцяв!" Вона просто не знає, що обіцянка нічого не означає для маленької дитини. Дитина живе тільки в сьогоденні. Якщо вона чутлива і совісна, то вимагання обіцянок буде розвивати в неї почуття провини, якщо ж дитина не чутлива, це тільки навчить її цинізму: слово - це одне, а справа - зовсім інше.

Уникайте гіперопіки!

Зайва опіка привчає дитину до думки, що сама вона нічого робити не може. Багато батьків недооцінюють можливостей дітей щонебудь робити самостійно. Прийміть як девіз: "Ніколи не роби за дитину те, що вона може зробити сама".

Не вимагай негайної покори!

Уявіть, що чоловік говорить вам: "Олена, кинь все і цю ж хвилину приготуй мені кави". Як вам це сподобається? Точно так само вашій дитині не подобається, коли від неї вимагають, щоб вана негайно залишила своє заняття, краще попередити її заздалегідь: "Хвилин через десять будемо обідати", тоді ми цілком можемо дозволити їй побурчати трохи: "Ой, мам! Я ще пограю". Сліпе беззастережне підпорядкування характерно для маріонетки, але воно не сприяє формуванню незалежної, самостійної людини.

Не потурай дитині!

Мова про вседозволеність. Діти відразу відчують, що батьки бояться бути твердими, коли вони переступають межі дозволеного, бояться сказати їм "ні". Це вселяє в них впевненість, що всі правила гумові - варто трішки натиснути, і вони розтягнуться. Таке може спрацьовувати в рамках сім'ї, але за її межами дитину чекають гіркі розчарування. Потурати дитині - означає, позбавляти її можливості вирости пристосованою до життя людиною.

Будь послідовним!

У суботу у мами гарний настрій і вона дозволяє синові порушувати всі правила (або якісь з них). У понеділок, коли він робить те ж саме, вона "навалюється на нього, як тонна цегли". Уявіть себе на місці своєї дитини. Як би ви навчилися водити машину, якби в понеділок вівторок і четвер червоне світло означало "стоп", а в середу і суботу - "можна продовжувати рух"? Дітям необхідна послідовність у вимогах. Вони повинні знати, чого від них чекають. Безладність у дозволах і заборонах цьому не сприяє.

Не вимагай того, що не відповідає віку дитини!

Якщо ви чекаєте від свого дворічного малюка, щоб він слухався, як п'ятирічний, то цим ви провокуєте у нього неприязнь до вас. Ви вимагаєте від нього зрілості поведінки, на яку він ще не здатний - це погано позначається на розвитку його самосвідомості.

Не моралізуй і не говори дуже багато!

Кожного дня тисячі слів осуду вихлюпуються на наших дітей. Якщо всі їх записати на магнітофон і прокрутити мамам, вони будуть вражені. Чого тільки вони не говорять своїм дітям! Загрози, насмішки, бурчання, цілі лекції про мораль. . . Під впливом словесного потоку дитина "відключається". Це для неї єдиний спосіб захисту і вона швидко його освоює. А оскільки відключитися повністю вона не може, то відчуває почуття провини, а це розвиває негативну самооцінку. Всі "моралі" зрештою для дитини зводяться до таких схем: "Те, що ти зробив, - це погано. Ти поганий, тому що це зробив. Як ти міг так вчинити після всього хорошого, що мама зробила для тебе?"

Не лишай дитину права залишатися дитиною!

Уявіть собі, що ви - педагогічний геній і виховали зразкову дитину: тиху, завжди поважаючу дорослих, яка ніколи не бунтує і не виходить з-під контролю, робить все, що дорослі від неї хочуть. У неї немає негативних почуттів до чого-небудь і до кого-небудь, вона совісна і акуратна, ніколи нікого не обманює. Але, може бути, тоді ми маємо справу з маленьким дорослим? Психологи вважають, що "зразкова" дитина - не щаслива дитина. Це дитина під маскою. Вона сховала своє "я" під оболонку, а всередині у неї дуже серйозні емоційні проблеми.

Виховуючи дітей, розвиваючи їх самодисципліну, давайте не забувати, що вони все-таки діти. Давайте залишимо за ними це право!

1. Не чекай, що твоя дитина буде такою, як ти. Або - як ти хочеш. Допоможи їй стати не тобою, а собою.

2. Не зганяй на дитині свої образи; що посієш, те й зійде.

3. Не вимагай від дитини плати за все, що ти для неї робиш: ти дав їй життя - як вона може тебе віддячити? Вона дасть життя іншому: це незворотний закон подяки.

5. Не стався до її проблем звисока.

6. Не принижуй!

7. Не муч себе, якщо не можеш чогось зробити для своєї дитини, муч, якщо можеш і не робиш.

8. Пам'ятай: для дитини зроблено недостатньо, якщо не зроблено все.

9. Умій любити чужу дитину. Не роби чужій дитині те, що не хотів би, щоб інші зробили твоїй.

10. Люби свою дитину будь-якою: неталановитою, дорослою; спілкуючись з нею, радій, бо дитина - це свято, яке поки що з тобою.

Кiлькiсть переглядiв: 35