Навчальний процес

Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

Згідно зі Статутом заклад освіти має таку структуру: загальноосвітня школа I- III ступеня.

Мова навчання - українська.

Кількість учнів – 384

Кількість класів - 21

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі введено технологічний профіль. Робочий навчальний план закладу на 2016-2017 навчальний рік складено на підставі рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист МОН. молоді та спорту України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про структуру 2016/2017 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів»:

Школа працює за п’ятиденним навчальним тижнем. Навчальний процес організований в одну зміну.

Початок занять о 8 годині 30 хвилин.

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту», від 23.05.2017 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2016/2017н.р.» , на виконання наказу відділу освіти Києво-Святошинської РДА від 27.07.2016року №287 «ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У 2016/2017н.р.» та з метою організованого проведення навчально-виховного процесу у 2016/2017навчальному році видано наказ по школі №68 від 31.08.2016 р. "Про організацію навчально-виховного процесу в 2017-2018н.р."

Н А К А З У Ю:

1. Педагогічному колективу школи, методичним підструктурам:

1.1. Забезпечити дотримання такої структури навчального року:

- 2017/2018 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом - Днем знань;

- навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр - з 1 вересня по 27 грудня 2017 року,

ІІ семестр - з 15 січня по 26 травня 2018 року.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно:

- осінні - з 30 по 5 листопада 2017 року,

- зимові - з 28 грудня 2017 року по 15 січня 2018 року,

- весняні - з 27 березня по 31 березня 2018 року.

1.2. Навчальні заняття у 1-11класах завершити 26 травня 2018 року.

1.3. Навчальні екскурсії та навчальну практику організувати відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 року № 1/9-61 та провести у 1-4 класах (27-30 травня),

навчальні екскурсії та практику у 5-8 і 10 класах (27 травня –7червня)

1.4. Державну підсумкову атестацію випускників початкової школи провести (13-21 травня),

основної (28 травня – 11 червня) ,

старшої (27-31 травня) школи.

Вручення документів про освіту провести

для випускників 9-х класів 11 червня,

11-х класів – 1 червня.

Затвердити такий режим роботи школи:

2.1. Школа працює в дві зміни

2.2 Початкова школа 8.30 - 12.40

2.3 Старша школа 8.30 - 14.15

2.4. Друга зміна з 12.35 - 16.15

2.4 ГПД з 8.30 - 12.35, 12.35 - 18.00

2.5 Навчальний процес організовано за 5-ти денним тижневим режимом роботи.

2.6 Тривалість уроків 40 хв. Тривалість перерв згідно графіка.

1 урок 08.30-9.10 перерва 5 хв.

2 урок 09.15-09.55 перерва 5 хв.

3 урок 10.00-10.40 перерва 15 хв.

4 урок 10.55-11.35 перерва 15 хв.

5 урок 11.50-12.30 перерва 5 хв.

6 урок 12.35-13.15 перерва 5 хв.

7 урок 13.20-14.00 перерва 5 хв.

8 урок 14.05-14.45 перерва 5 хв.

9 урок 14.50-15.30 перерва 5 хв.

10 урок 15.35-16.15 перерва 5 хв.

11.урок 16.20-17.00 перерва 5 хв.

.

Навчальний процес в школі здійснюється за такими формами:

Аудиторні навчальні заняття

Виконання індивідуальних завдань

Самостійна робота учнів

Практична підготовка

Контрольні заходи

Основними видами аудиторних навчальних занять є лекція, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття, консультація.

Організація аудиторних навчальних занять забезпечується розкладом занять за семестрами та річним графіком навчального процесу.

Самостійна робота учня є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних занять.

Вчителі працюють за типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів.

■ для школи І ступеня

1кл - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 № 572 (Додаток 1-1-Акл., Додаток 2 – 1-Бкл);

2-4кл- за Типовими навчальними планами початкової школи з українською мовою навчання, затвердженими наказом МОН України від 29.11. 2005 № 682;

■ для школи II ступеня

- за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов, затвердженим наказом МОН України від23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66 (додаток 3);

■ для школи III ступеня:

- за Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання з вивченням двох іноземних мов, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834 (додаток 3);

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ

робочого навчального плану Боярської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2

для вивчення предметів інваріантної складової

у 1 – 11 класах у 2017-2018 навчальному році


Індивідуальне навчання дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, здійснюється за індивідуальними планами, які розробляються школою на основі «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах».

Повноцінність загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частини навчального плану.

Для учнів 1-11-х класів передбачені додаткові години за рахунок варіативної частини для індивідуальних та групових консультацій.

Професійну підготовку учні 9-11 класів одержують на базі Боярського НВК.

Навчальна практика та навчальні екскурсії для учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 р. №1/9 – 61.

Для учнів початкових класів організовуються навчальні екскурсії на природу, на виробництво, суспільно-корисна праця.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступневості навчання.

В кінцевому результаті, навчальна робота в школі спрямована на високі результати, на підвищення якості й ефективності навчання, на всебічний розвиток особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 106